De man maakte bezwaar vanwege het vervallen van een norm voor de aanleg van een groen recreatiegebied. Door het vervallen van die norm is volgens hem niet meer zeker dat er voldoende groen wordt aangelegd.

Er zou tegelijkertijd met de bouw van nieuwe woningen ook groen worden aangelegd volgens een vastgestelde norm. Die norm is nu losgelaten. Volgens de bezwaarmaker is er van de aanleg van groen ook weinig terechtgekomen. Er is nu sprake van braakliggende agrarische gronden.