De grootste zorg die bewoners naar voren brachten waren de brandalarmen. Het brandalarm in de centrale hal is niet gekoppeld aan het brandalarm in de woningen. Allereerst wil de woordvoerder van Ymere, Andrea Isaak, het volgende duidelijk maken: “Het is goed om te weten dat de Wintertuin bestaat uit twee gebruiksfuncties; een bijeenkomstenfunctie (het atrium) en een woonfunctie (de appartemente...