‘’Mede vanwege mijn jonge leeftijd ben ik op plek drie van de kieslijst neergezet, zo hopen we nog meer jongeren tijdens de verkiezingen voor de bestuurscommissie te kunnen bereiken’’, aldus Mare den Haan.
Den Haan is derdejaars studente aan de opleiding Future Planet Studies aan de universiteit van Amsterdam. Hier heeft ze zich onder andere beziggehouden met de impact van klimaa...

Politiek ingaan

Vanuit deze gedachte is ze naar een voorlichtingsavond over de bestuurscommissie gegaan met het idee dat ze zich misschien bij deze commissie kon aansluiten. Hier werd vervolgens duidelijk dat het moeilijk was om als individuele kandidaat gekozen te worden in de commissie, omdat zij hier de kiesdrempel voor moest halen. Hierdoor moest zij het dus anders aanpakk...