Deze week draait het om de Binnenveer. Het woord veer staat in dit geval voor een verbinding tussen twee weggedeelten aan beide kanten van water, waar een brug ontbreekt. Het is bekend dat er al in 1719 over de Zwaantjesbrug werd gesproken. Toch moet er een tijd zijn geweest waarin mensen alleen per boot Smal Weesp over moesten steken. Het deel dat vandaag de dag Binnenveer heet, spee...

1639

In 1639 werd een akkoord gesloten door de gezagsdragers, waardoor het mogelijk werd de waterwegen die van Weesp naar Amsterdam gingen, van een jaagpad te voorzien. Een jaagpad werd in die tijd gebruikt om veerschuiten vooruit te trekken. Het voorttrekken werd in die tijd ‘jagen’ genoemd. Via een jaagpad werden de veerschuiten voortgetrokken door paarden. Dit spe...