De Bloemendalerpolder is het leefgebied van bijzondere paddensoorten, waaronder de rugstreeppad. Toen gestart werd met de aanleg van Weespersluis is vastgesteld dat ontwikkelingsmaatschappij GEM Bloemendalerpolder / Weespersluis die verantwoordelijk is voor de bouw van Weespersluis leefgebied van de paddensoorten moet compenseren. De polder bestond uit 300 hectare veenweidegebied en als gevolg ...