De reclamebelasting is eind vorig jaar door de gemeenteraad ingevoerd. Iedereen in het centrum met een reclameuiting aan de gevel wordt aangeslagen voor ten minste 400 euro, maar dat kan afhankelijk van de WOZ-waarde oplopen tot 1.000 euro per jaar.

Stichting Weesp Centraal
De opbrengst (80.000 tot 100.000 euro per jaar) wordt door de gemeente geïnd en als subsidie doorgesluisd naar de nieuwe Stichting Weesp Centraal. Deze stichting mag binnen bepaalde afspraken bepalen waar het geld aan wordt besteed. Het belangrijkste uitgangspunt is dat degenen die de belasting hebben opgebracht er ook weer indirect de v...