De reclamebelasting is eind vorig jaar door de gemeenteraad ingevoerd. Iedereen in het centrum met een reclameuiting aan de gevel wordt aangeslagen voor ten minste 400 euro, maar dat kan afhankelijk van de WOZ-waarde oplopen tot 1.000 euro per jaar.

Stichting Weesp Centraal
De opbrengst (80.000 tot 100.000 euro per jaar) wordt door de gemeente geïnd en als subsidie doorgesluisd naar de nieuwe Stichting Weesp Centraal. Deze stichting mag binnen bepaalde afspraken bepalen waar het geld aan wordt besteed. Het belangrijkste uitgangspunt is dat degenen die de belasting hebben opgebracht er ook weer indirect de vruchten van plukken. Zo moet de reclamebelasting leiden tot een structurele financiering van bijvoorbeeld de feestverlichting, maar ook van kleine en grote activiteiten die publiek naar Weesp trekken.

Bestuursleden
Voor de Stichting Weesp Centraal zijn vijf bestuursleden gevonden: Jordi Dekker (Aaltje), Matthijs van Dijk (Toeters en Bellen), Anita Sikking (Zipper), Albert Vos (WDO) en Vreneli Stadelmaier (onafhankelijk lid). "Het kostte best enige moeite om mensen bereid te vinden om hun nek uit te steken, maar het is gelukt. De oprichting is deze week, waarna we snel met de gemeente het contract over de voorwaarden kunnen sluiten", meldt Albert Vos.