Afbeelding

Stichting pakt stevig uit in kwestie-Laurentiuskerk

Algemeen

WEESP - De stichting Kerk en Stadspark Weesp beveelt de gemeenteraad aan om het op 1 juli genomen Laurentiusbesluit niet uit te voeren en in plaats daarvan de kerk en de kerktuin in zijn geheel te behouden. Daarvoor schetst de stichting vier scenario's. 

Eerst even over dat raadsbesluit.

De gemeenteraad verleende onder voorwaarden medewerking aan gedeeltelijke sloop van de kerk en nieuwbouw in de kerktuin. Een ruime raadsmeerderheid baseerde dat op de overtuiging dat de kerk 'total loss' is. Door in te stemmen met herontwikkeling, zo luidde het argument van het college van B en W, konden in ieder geval de toren en het aangezicht behouden blijven. 

Dan nu de lezing van Kees Sietsma.

Hij is de voorzitter van de Stichting Kerk en Stadspark Weesp en achterbuurman van de kerk in kwestie. Sietsma stelt dat de gemeenteraad dat besluit heeft genomen op basis van onjuiste en onvolledige informatie.

Sietsma wees op een aantal zwakke punten in het proces.  

Eigen onderzoek

Hij onderbouwt dat met een 'Relaas Feitenonderzoek', dat hij schreef onder auspiciën van zijn Stichting Kerk en Stadspark. Zijn conclusie: "De kosten voor het funderingsherstel zijn structureel te hoog voorgesteld en er is onvoldoende gezocht naar alternatieven."

In het rapport en in de begeleidende samenvatting staan vergaande beweringen en beschuldigingen. Onder meer deze: 

- Bij het parochiebestuur was sprake van "een bewuste tunnelvisie" en het "om de tuin leiden van gemeenteraad en burgers".
- Het parochiebestuur heeft aangestuurd op winstmaximalisatie in plaats van behoud van het kerkgebouw.
- Een funderingsrapport met een gunstiger kostenraming is lang onder de pet gehouden.
- Het college van B en W trad "eenzijdig faciliterend op".
- De politieke partijen lieten zich tijdens de verkiezingsperiode meeslepen "in de politieke polonaise om de kerktoren, het gouden kalf".

Rapport
Het gehele rapport is op te vragen via www.kerkenstadsparkweesp.nl. Het eindigt met vier nader te onderzoeken scenario's om alsnog de kerk in zijn geheel te behouden en van de kerktuin een stadspark te maken. De presentatie van het rapport was vrijdagavond in die andere kerk: de Grote Kerk.

Achtergrond
De Laurentiuskerk aan de Herengracht is een gemeentelijk monument uit 1876 en staat leeg. Er ligt een intentieovereenkomst voor de overdracht van het eigendom aan Weesper ontwikkelaar Cees van Vliet.

De gemeenteraad zette op 1 juli 2015 onder voorwaarden het licht op groen om een deel van de kerk en de kerktuin te herontwikkelen (slopen en nieuwbouw). De toren en het aangezicht van de kerk moeten gespaard blijven.

De Stichting Kerk en Stadspark Weesp werd in december 2015 opgericht. Het bestuur wordt gevormd door Kees Sietsma, Wim Nagel en Bertie Geurts. Ze pleiten voor een "eerlijke herkansing" voor kerk en kerktuin.

Onze eerdere berichten
Dossier Laurentiuskerk

Uit de krant

Uit de krant

Afbeelding
Stadsloket Weesp vaker open Algemeen 5 aug, 09:43
Afbeelding
Bardolino Ensemble eerste concert Chamber Music Weesp Algemeen 5 aug, 08:56
Logo
Afbeelding
Proeverij de Kroon krijgt nieuwe eigenaar Algemeen 4 aug, 15:34
Afbeelding
Noord-Holland verwijdert protestvlaggen langs provinciale wegen Algemeen 4 aug, 14:00
Logo
Afbeelding
Visboer Dirk van der Plas geliefd onder bewoners Dé haringman uit Muiden stopt na 40 jaar Mensen 4 aug, 12:30
Logo
Afbeelding
Malafide loodgietersbedrijf actief in Weesp Louche loodgieter intimideert minderjarige in Weesp Algemeen 4 aug, 09:40
Logo
Afbeelding
In Weesp groeit de bevolking waarschijnlijk met 24,9 procent Vergrijzing door bevolkingsgroei, maar regionale verschillen blijven Algemeen 3 aug, 14:55
Afbeelding
FC Weesp gaat Noord-Holland in Algemeen 3 aug, 13:21
Voorproefje WeesperNieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief