Bahman Khalafi overhandigt de aanvraag voor het referendum.
Bahman Khalafi overhandigt de aanvraag voor het referendum.
Dossier: Gemeentefusie

Comité vraagt toch referendum aan over bestuurlijke toekomst Weesp

  Politiek

WEESP Het Comité Zelfstandig Weesp heeft toch het referendum aangevraagd over de bestuurlijke toekomst. Voorzitter Bahman Khalafi overhandigde bijna zevenhonderd handtekeningen, ruim voldoende voor de noodzakelijke ondersteuning. Wat de vraag van het referendum wordt, is nog onduidelijk. 

Het is voor het eerst dat er in Weesp een aanvraag voor een referendum wordt gedaan. 

Geen van beide?
Het referendum moet gaan over een raadsvoorstel: dat is de keuze tussen Amsterdam en Gooise Meren. Het comité verzoekt om in het referendum ook een derde antwoordoptie te geven: geen van beide. Het is nog onduidelijk of die derde optie er komt.

Vorige week meldde het comité nog dat de aanvraag waarschijnlijk niet gedaan zou worden. Waarom nu dan toch wel? "De meerderheid van het comité heeft dat besloten, omdat die derde antwoordoptie toch haalbaar lijkt te zijn", zegt Khalafi.

Voorwaarde
Khalafi vindt de derde optie een voorwaarde. "Komt dat er niet, zullen wij andere maatregelen moeten nemen", zei hij. Het intrekken van de aanvraag is daarbij volgens hem een optie.

Het is het comité namelijk te doen om een uitspraak te krijgen over een zelfstandig Weesp. Bij een keuze tussen Amsterdam en Gooise Meren kies je altijd voor fusie. 

En nu?
Hoe gaat het nu verder? 
De gemeenteraad moet besluiten of het referendum er komt. Zo ja, dat gebeurt het volgende.
- De gemeenteraad debatteert donderdag 9 november over het voorstel over de bestuurlijke toekomst (keuze fusie Amsterdam of Goosie Meren), maar stelt het besluit uit tot na het referendum.
- Een onafhankelijke commissie buigt zich over de vraag van het referendum.
- Het referendum wordt waarschijnlijk gehouden op 21 maart 2018, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.
- De uitslag van het referendum is raadgevend (dus niet bindend).
- Ook al is het ná de verkiezingen, de huidige gemeenteraad neemt het uitgestelde besluit over de bestuurlijke toekomst.
 


9 reacties
Elke woensdag het WeesperNieuws per e-mail
Meer berichten

WeesperNieuws nieuwsbrief

Elke woensdag het WeesperNieuws per e-mail