<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227972&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weespernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Marieke van Veen
Voor elkaar Voor elkaar

Protestantse Gemeente Weesp en Driemond

  Zorg

Elke dinsdagmorgen koffie-inloop, óók voor niet-gelovige mensen


WEESP De Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond is een geloofsgemeenschap die steeds meer naar buiten treedt. Cathalien op 't Land, secretaris van de diaconie, zet uiteen wat de kerk zoal doet binnen de Weesper gemeenschap.

De Protestantse Gemeente is er dus ook voor niet-gemeenteleden?
"Jazeker. In het verleden was de kerk erg naar binnen gericht, maar vandaag de dag wordt onze geloofsgemeenschap steeds meer open en gastvrij. 'Heb God lief' - het eerste gebod - is waaraan we uiting geven binnen de kerk. Maar het tweede gebod, 'Heb uw naaste lief', strekt zich uit tot heel Weesp, het hele land en de hele wereld."

Welke hulp bieden jullie?
"Voor dit artikel beperk ik me even tot de lokale hulp: wij bieden op verschillende manieren hulp aan mensen in financiële nood. Zo gaan we soms in op een individuele hulpvraag, maar structureler is onze inzet voor de Weesper Voedselbank. We houden inzamelingen en leveren voor de zomervakantie vakantiepakketten en met Pasen winkelbonnen. Verder is er contact met een stichting om te kijken of we samen kledingpakketten kunnen verstrekken aan de allerarmsten in Weesp."

'Heb uw naaste lief' strekt zich uit tot heel Weesp en zelfs heel de wereld 

"Ook is vanuit de diaconie het initiatief genomen voor het oprichten van een lokale Schuldhulpmaatjes. Deze Weesper afdeling draait nu zelfstandig en staat inmiddels los van de kerk. Wel ondersteunen wij nog steeds de opleiding van de vrijwilligers. Verder worden wij nog weleens gebeld door kerken elders in het land over statushouders die naar Weesp komen. We leggen dan alvast contact, maken ze wegwijs in Weesp en helpen ze bij het bewoonbaar maken van hun woning. Ook is het voorgekomen dat we tot de oplevering van een huis voor een statushouder een gastgezin hebben kunnen regelen voor drie maanden. Kortom: als er een beroep op ons wordt gedaan, kijken we wat we kunnen regelen."

Het gaat dus vooral om financiële en materiële hulp?
"Niet alleen dat, sociaal contact vinden we minstens zo belangrijk. We leggen huisbezoeken af aan oudere mensen, hebben dit jaar voor het eerst een 'Wees Welkom Middag' gehouden voor nieuwkomers, iets waar we dit jaar samen met de andere kerken een vervolg aan geven. En we hebben elke dinsdag-, woensdag en donderdagmorgen koffie-inloop in het Lichthuis naast de Grote Kerk. Alle inwoners van Weesp, gelovig of niet, zijn tussen 9.30 en 12.00 uur welkom voor koffie en iets lekkers."

scriba@protestantsegemeenteweespdriemond.nl
(0294) 450041

 

 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227972&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weespernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227974&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weespernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

© Copyright Enter Media. Het is niet toegestaan teksten, foto’s of enig onderdeel van deze website over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever | Gemaakt met behulp van pubble. | Privacy-statement.