Afbeelding
Foto: Peggy Marco

Financiële hulp voor mensen en organisaties die in de knel komen

Algemeen

AMSTERDAM Amsterdam biedt hulp aan mensen en organisaties die in de knel komen door de snel stijgende prijzen. De extra steun komt dit jaar nog en loopt door in 2023. Dit staat in de begroting voor 2023.

Wethouder Hester van Buren, Financiën: “We zien dat veel Amsterdammers het moeilijk hebben: hun bestaanszekerheid staat onder druk door een opeenstapeling van kosten. Daar maak ik mij zorgen om en dit vraagt om snel ingrijpen. Daarom hebben we gekeken naar wat er snel kan, zodat we nog in 2022 de Amsterdammers die dat het hardst nodig hebben, kunnen ondersteunen.”

Hulp voor huishoudens met een laag inkomen

Het college verhoogt in 2022 een aantal regelingen voor huishoudens met een laag inkomen en weinig vermogen. Zo wordt het kindtegoed op de stadspas -voor ouders met kinderen in de leeftijd tot 14 jaar- verhoogd met maximaal € 100,-. Dit tegoed is bestemd voor onder andere kleding en schoolspullen. Amsterdammers met een chronische ziekte en een laag inkomen krijgen eenmalig een extra bedrag van € 100,- uitgekeerd en er komt een aparte regeling voor inwoners die in de schuldsanering zitten en die door de hoge energieprijzen in de knel komen. Zij hoeven deze winter hun maandelijkse aflossing aan de Kredietbank niet (volledig) te betalen. Een keer niet betalen betekent normaal gesproken dat de schuldhulpverlening stopt. Met deze maatregel wordt dat voorkomen. Ook geeft het college nog dit jaar een extra subsidie aan maatschappelijke organisaties die -kinderen in- minimahuishoudens ondersteunen.

Meer mensen kunnen gebruikmaken van regelingen

In 2023 worden blijvend de inkomensgrens voor de regelingen van 120 naar 130 procent van het sociaal minimum verhoogd. Hierdoor kunnen meer Amsterdammers een beroep doen op regelingen, zoals zoals een collectieve zorgverzekering, scholierenvergoeding, gratis sporten via het jeugdfonds of met korting naar de dierenarts. Ook krijgen deze huishoudens een stadspas, waarmee je hoge kortingen krijgt op onder meer de bioscoop, musea en het theater.

Hulp voor bedrijven en instellingen

Het college zet daarnaast een steunfonds op van 20 miljoen euro om het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke instellingen te kunnen helpen. Dit zijn bijvoorbeeld sportclubs, zwembaden, kunst- en cultuurinstellingen en maatschappelijke instellingen waar de gemeente mee samenwerkt. De criteria worden uitgewerkt.

En verder in de begroting...

In deze begroting is het coalitieakkoord verder uitgewerkt, met daarin de 3 prioriteiten: ongelijkheid bestrijden, de wooncrisis aanpakken en de klimaatcrisis bestrijden. We gaan ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’.

Voorstellen voor de begroting 2022-2026 zijn onder meer: Per jaar 7.500 woningen bouwen, zo duurzaam en betaalbaar mogelijk en verdergaan met energiebesparende maatregelen.

Investeringen

De komende jaren investeert het college ongeveer 4,1 miljard aan onderhoud, verbetering en groei van de stad, waarvan 1 miljard in 2023. We zullen hiervoor keuzes moeten maken; niet alle gewenste investeringen passen binnen dit budget. Door de vele investeringen loopt de schuld van de gemeente op van 7 miljard euro in 2022 naar 9,1 miljard euro in 2026.

Bijdrage Rijk

Een grote zorg is een verlaging van de uitkering uit het Gemeentefonds (de bijdrage van het Rijk) in 2027. Als dat doorgaat, moeten er nog scherpere keuzes worden gemaakt. Gemeenten zijn in gesprek met het Rijk en dringen aan op een structurele oplossing.
De gemeenteraad behandelt de Begroting 2023 op 9 en 10 november.

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant