Ingezonden brief in de krant

Wij stellen de kolommen van onze krant graag open voor lezers die willen reageren op het nieuws.

Een paar regels

Hou de bijdrage beperkt (denk aan maximaal 250 woorden)
- De redactie mag de brief inkorten en/of redigeren.
- De redactie beslist of de brief geplaatst wordt of niet. Dat hangt onder meer samen met de beschikbare ruimte.
- Anonieme brieven worden nooit geplaatst.
- Een geplaatste brief geeft de opvatting van de afzender weer.

Ons adres: redactie@weespernieuws.nl