Afbeelding

De ‘schoorsteen-gate’ gaat verder.

B2b

WEESP Vorige week vroeg de Bond Heemschut een monumentenstatus aan voor de bijzondere fabrieksschoorsteen op de Nijverheidslaan. Een paar dagen later was de schoorsteen plotseling met de grond gelijk gemaakt. In een reactie aan de raad laat het college van B&W weten deze sloop te betreuren.

Het college meldt in haar brief dat een sloopverzoek voor de schoorsteen is ingediend op 16 juli j.l. De aanvraag tot monumentenstatus volgde als reactie daarop op 23 juli j.l. 

‘De gemeente heeft op 23 juli 2020 geprobeerd telefonisch contact te krijgen met de projectontwikkelaar die de sloopmelding heeft ingediend wat op 24 juli 2020 is gelukt. Hierbij is de projectontwikkelaar geïnformeerd over het verzoek van de Erfgoedvereniging Heemschut. Verder is de ambtelijke behandeling van de sloopmelding tot nader order opgeschort.’

Wanneer een monumentenstatus wordt aangevraagd, dan heeft het college van B&W bevoegdheid om een monumentenprocedure te starten. Terwijl deze procedure loopt – los van wat de uiteindelijke uitkost is – geniet het object waarvoor de aanvraag is gedaan zogenaamde voorbescherming. Dat wil zeggen dat het object wordt behandeld als zijnde het een monument. 

Het college geeft in haar brief te kennen dat het besluit om wel of geen monumentenprocedure te starten zou worden genomen in een hiervoor ingelaste collegevergadering op 28 juli 2020. Echter voor die tijd was de schoorsteen al gesloopt.

‘Op 25 juli 2020 heeft de projectontwikkelaar per e-mail laten weten dat hij tot zijn spijt moet meedelen dat de fabrieksschoorsteen verwijderd blijkt te zijn. Het sloopbedrijf heeft de werkzaamheden uitgevoerd en één en ander heeft elkaar blijkbaar gekruist.’

Het college laat duidelijk weten hier niet blij mee te zijn: ‘Wij betreuren het feit dat de fabrieksschoorsteen gesloopt is voordat cultuurhistorisch onderzoek heeft kunnen plaatsvinden.’

Of er gerechtelijke stappen worden ondernomen is nog niet duidelijk. 

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant