De snelle peiling werd gedaan tijdens het Politiek Plein, de informatieavond van afgelopen woensdag voor inwoners over de aanstaande fusie met Amsterdam. Dat ging via de Mentimeter, het geinige programmaatje waar de aanwezigen via hun mobiele telefoon terstond aan kunnen deelnemen. Op een groot beeldscherm is de uitslag meteen te zien in de vorm van een woordwolk. De woorden die het meest zijn gebruikt, zijn het dikst en staan centraal.

De vraag 'wat zijn uw zorgen of aandachtspunten voor uw toekomst met Amsterdam?' was nauwelijks ingedaald of de duimen tikten al driftig over het glas van de mobieltjes. Visie voor Weesp vloog als eerste door de zaal.

'Geen invloed'

Daarna schoten de andere zorgen en aandachtspunten over het scherm. Dienstverlening, schaalverschil en de in deze context onverwachte toekomst begraafplaats nemen een dikke positie in het midden van de woordwolk aan, een bewijs dat ze vaker genoemd zijn. Maar de kroon spannen 'geen' en 'invloed'. Onder elkaar staat er dan 'geen invloed'. Dat is precies ze zorg van de mensen die 'invloed' hebben ingevuld. Het losstaande 'geen' is van de mensen die geen zorgen hebben.

Die dikke gele 'geen' neemt niet weg dat boven het Amsterdamse Weesp van de nabije toekomst nog een wolk vol zorgen hangt.

Het cruciale thema van deze fusie zien we ook terug in andere formuleringen: inspraak, waar moet ik terecht, ondersneeuwen, afstand burger bestuur, democratisch proces enzovoort.

Twee opmerkelijke top-of-minds bij de Weespers: overheersing links college en gedoe brug cruiseterminal.

Positieve gedachten kwamen ook volop binnen: er beter van worden, betere service, profijt expertise Amsterdam, voorzieningenbudget.

'Milieupolitiek'

En dan hebben we nog de opmerkingen die uitlegbaar zijn als kans en als bedreiging: scholen, woningbouw, veel toerisme, milieupolitiek.

Het is maar een greep uit een hele snelle peiling onder niet meer dan 60 bij de fusie betrokken Weespers. Kritische mensen vooral, die het fusieproces op de voet zullen blijven volgen.

Regiegroep

Daarvoor blijft voldoende ruimte, zei Jan Renzenbrink (foto), fractievoorzitter van het CDA in Weesp. Hij is aangewezen als voorzitter van een regiegroep, bestaande uit alle fractievoorzitters. Die samenstelling benadrukt hoe de Weesper politiek de verdeeldheid van de referendumcampagne achter zich wil laten en in gezamenlijkheid optrekt naar een de grande finale van onze zelfstandige gemeente Weesp.

Dicht op de bal

De regiegroep controleert het college van B en W in het fusieproces. "Want het college is verantwoordelijk, maar wij willen dicht op de bal zitten", sprak Renzenbrink. De vergaderingen en notulen van de regiegroep zijn openbaar, dus iedereen houdt oog op de bal. Een van de eerste taken van de regiegroep is letten op de dienstverlening als Weesp in juni 2019 alvast ambtelijk fuseert met Amsterdam. "Hoe zijn de effecten, hoe evalueren we dat? Dat doen we om eventueel bij te sturen. We zijn er niet om de fusie af te blazen, dat kan niet meer."

Alvast nadenken over een soort Weesper stadsraad

Na de ambtelijke fusie, volgt de bestuurlijke fusie. Weesp gaat dan op in Amsterdam. Weesp heeft 17 kernwaarden geformuleerd die ook binnen het Amsterdamse overeind moeten blijven. Behoud van het open landschap rond de stad is er één van, net als het behoud van de historische waarde van Weesp en het op peil houden van het voorzieningenniveau.

In de aanloop naar het fusiebesluit liep de Grote Kerk meerdere keren vol met betrokken inwoners die konden meepraten en meedenken over de toekomst van Weesp. Renzenbrink: "Als ik dat elders in het land vertel, zijn ze daar jaloers op. Dit pad blijven wij bewandelen."

Nadenken over stadsraad

Veelzeggend was zijn slotopmerking. "De bestuurlijke fusie is nog een eind weg, dus afspraken hebben nu nog niet veel nut. Maar we kunnen wel alvast nadenken over een soort Weesper stadsraad, die naast een stadsdeelcommissie kan opereren."