Van de zomer presenteerde Blauwhoed en Aalberts Ontwikkeling een bouwplan voor het al jaren braakliggende stuk grond langs de Nijverheidslaan, parallel aan het spoor. Ze noemen het 'Weesperwerf'. Er zouden 150 woningen kunnen komen. Geen peperdure paleisjes als in Weespersluis, maar studio's en appartementen die beter passen bij de wensen en de portemonnee van starters en doorstromers.

'We zijn erin geslaagd het plan behoorlijk aan te passen' De ontwikkelaar en de gemeente moeten het wel nog even eens worden over de voorwaarden. De wethouder kreeg van de gemeenteraad een pakket aan aanvullende eisen en wensen mee.

"We zijn erin geslaagd het plan behoorlijk aan te passen", zo stelt Vos tevreden vast in ons wekelijks gesprek met B&W.

Verkeersveiliger

De gewenste verdergaande vergroening lukt en ook wat betreft verkeersveiligheid en parkeren is een en ander verbeterd, zo laat de wethouder weten. Zo is het idee opgenomen om voor fietsers en voetgangers een pad aan te leggen dat ze vanuit de wijk rechtstreeks naar de Bouwhuijstunnel leidt, zodat de rotonde bij de Leeuwenveldseweg niet hoeft te worden getrotseerd.  

Bouwlagen

Ter compensatie biedt hij de ontwikkelaar de mogelijkheid aan om in een aantal woningen op de begane grond kantoor- of praktijkruimte toe te staan. Daardoor komt er op die plekken een bouwlaag bij. Het project varieert dan van vier (straatzijde) tot zes bouwlagen (spoorzijde). Alle aanpassingen leiden ertoe dat het aantal woningen minder wordt; volgens de wethouder komt het nu uit tussen de 120 en 130.

Vos: "Het is beslist goed voor de Weesper woningzoekenden. Ook voor de uiterlijke kwaliteit van het bedrijventerrein vind ik het een verbetering."

De raad bespreekt het voorstel deze maand.

B&W-gesprek

In ons gesprek met B&W gaat wethouder John Vos deze week in op de stand van zaken rond de Rijnkade en de Nijverheidslaan, twee locaties op bedrijventerreinen die in beeld zijn voor woningbouw.

Beluister het hier.