Van de zomer presenteerde Blauwhoed en Aalberts Ontwikkeling een bouwplan voor het al jaren braakliggende stuk grond langs de Nijverheidslaan, parallel aan het spoor. Ze noemen het 'Weesperwerf'

'We zijn erin geslaagd het plan behoorlijk aan te passen' De ontwikkelaar en de gemeente moeten het wel nog even eens worden over de voorwaarden. De wethouder kreeg van de gemeenteraad een pakket aan aanvullende eisen en wensen mee.