De bewoners wisten niet wat ze zagen toen ze in juni 2018 de fraaie uitnodiging ontvingen voor de presentatie van het bouwplan in hun buurt. Er stond een impressie op waaruit bleek dat de bouwvlek veel groter was dan alleen het oude schoolterrein

Op de voorgrond de twee blokken op het voormalige schoolterrein. Blok drie (tussen de flats) staat ingetekend op een plantsoen buiten het schoolterrein.