De gemeenteraad van Diemen ging donderdag namelijk akkoord met het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bezwaar voor de bouw van de biomassacentrale.

Het college van B en W en de gemeenteraad willen geen biomassacentrale in Diemen. Desondanks adviseerde het college om akkoord te gaan met het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bezwaar. Het weigeren van de ontwerpverklaring had tot gevolg kunnen hebben dat Nuon naar de rechter was gestapt. Dit had grote financiële gevolgen voor de gemeente kunnen hebben.