In februari 2012 hief de Vereniging Stedenband Weesp-Svitavy zich op. De vereniging had onder meer als doel om uitwisselingen te organiseren tussen Weesp en het plaatsje Svitavy, dat ligt in het midden van Tsjechië, op tweeënhalf uur rijden van Praag. Het gebrek aan geld voor activiteiten en de tot een nulpunt gedaalde belangstelling voor nieuwe uitwisselingen waren daarvan de redenen. Het markeerde het einde van een periode waarin inwoners, verenigingen en stadsbestuurders van Weesp en Svitavy over en weer interessante bezoeken aan elkaar brachten.

Borden

Nadat de vereniging zich had opgeheven, zouden de stedenbandborden bij de entrees van Weesp wel weggehaald kunnen worden. Maar ze bleven hangen. Want een oplettende Weesper had terecht opgemerkt dat als je de stedenbandvereniging opheft, je daarmee nog niet de stedenband opheft. Formeel bestaat de stedenband nog. Daarom is er bij het nieuwe entreebord op de Lage Klompweg onlangs zelfs weer een pracht van een stedenbandbord neergezet.

En zo is het nog steeds. De stedenband zelf is nooit opgeheven. Daarom hangen die borden er nog steeds, want Ordnung muss sein. Maar een stedenband ontleen je natuurlijk niet aan een bordje. Een stedenband ontleen je natuurlijk niet aan een bordje Dat hebben ze in onze zusterstad trouwens prima begrepen, want daar hangt nergens een bordje Weesp.

Nu niet, maar ook al niet toen het WeesperNieuws de zusterstad in december 2000 bezocht. De inwoners van Svitavy die we destijds spraken hadden nog nooit van Weesp gehoord. Het is een wilde gok, maar de kennis van Weesp zal bij er bij onze Boheemse vrienden niet beter op geworden zijn.

Bierbouwers

Weesp en Svitavy hebben veel overeenkomsten. Negentienduizend om zestienduizend inwoners, op een knooppunt van spoorwegen, met een fraai historisch stadscentrum en opgegroeid aan de hand van industrie.

En los van alles delen we ook nog een verleden en heden van bierbrouwen. Na zdraví!

Uiteraard zijn er ook grote verschillen, waarvan het grootste is dat onze zusterstad (voordat de stedenband in 1992 begon) decennialang achter het IJzeren Gordijn lag. De Duitse naam Zwittau werd toen veel gebruikt.

Over de stedenband
Net na de val van de muur, vonden leden van de groep Vredeswerk in Weesp dat ze zich actief moesten inzetten voor de hereniging tussen oost en west. Een stedenband met een Oost-Europese stad was dan ook een goed plan. Vredeswerk speelde het idee door naar de gemeenteraad die wel iets in het voorstel zag. Vanwege de gelijkenissen viel de keuze op Svitavy. De stedenband werd in 1992 een feit. In 1993 kreeg de samenwerking gestalte. De gemeente droeg alles over naar de vereniging Stedenband Weesp-Svitavy die speciaal voor de stedenband in het leven werd geroepen. Het doel was vooral bevordering van contacten op cultureel, maatschappelijk en economisch gebied. Het economische aspect is nooit erg belangrijk geweest. De stedenband leverde in de beginjaren een aantal uitwisselingen op van onder meer sport- en muziekverenigingen. Het laatste bezoek van een delegatie uit Svitavy was in het feestjaar 2005 toen Weesp 650 jaar stadsrechten vierde. Voor het terugbezoek voor 750 jaar stadsrechten van Svitavy, een jaar later, kon nog net een beetje geld bijeen worden geschraapt. Met het uitnodigen van jeugdteams voor een toernooi is FC Weesp de laatste die nog wel eens een teken van stedenbandleven geeft.

Ondernemers

Het is nooit de bedoeling van Weesp geweest om het net van het communistische juk bevrijdde Tsjechische stadje te helpen. Paternalisme zou misplaatst zijn - en van die houding heeft Weesp zich dan gelukkig ook verre gehouden. De stedenband ging vooral om kennismaken, vriendschappen sluiten en eventueel dingen leren van elkáár.

Een bewijs vinden we in het verslag van de toenmalige bestuurders Kees Nelis en Theo van Amsterdam van winkeliersvereniging WDO die in 1999 een bezoek aan Svitavy brachten. Ze baarden bij hun Tsjechische collega-ondernemers opzien door te vertellen hoe wij in Weesp gewend zijn ons te verenigingen en met elkaar samen te werken. Maar de visie waarmee de gemeente Svitavy nieuwe bedrijven naar de stad lokte, was voor de Weespers weer een eyeopener.

Het college ziet op dit moment weinig meerwaarde van de stedenband

Vragen

Svitavy is een prachtig stadje. De inwoners zijn vriendelijk. Maar een band hebben we al heel lang niet meer. Hoeveel borden wij ook op onze stadsentree spijkeren.

GroenLinks-raadslid Christian Pfeiffer stelde onlangs vragen aan het college van B en W over de stedenband. Een van de vragen is typisch Hollands, net als het antwoord overigens: wat kost de stedenband? Antwoord: niets. (Het nieuwe bord bij de Lage Klompweg komt kennelijk uit een ander potje). Ook vraagt het raadslid hoe het college de toekomst van de stedenband voor zich ziet. Het antwoord is van een ontluisterende nuchterheid.

"Het college ziet op dit moment weinig meerwaarde van de stedenband. Daarom zal de stedenband vanuit Weesp in ieder geval niet actief worden onderhouden. Als er vanuit onze partnerstad een verzoek komt zullen we dat op dat moment beoordelen."

Dobrý den bohémských prátel, jak se máš?
(Hallo Boheemse vrienden, hoe gaat het met jullie?)

WeesperNieuws was 19 jaar geleden in de zusterstad. Hier ons artikel van destijds: '24 uur in Svitavy'