"We maakten ons zorgen", geeft imker Piet Broeksteeg eerlijk toe. "We zagen vorige zomer nauwelijks bloemen op onze akker. Waarschijnlijk was de zomer van 2018 te warm en te droog." Hij maakt een weids gebaar. "Gelukkig is het helemaal goed gekomen, want kijk nu eens! Wat een bloemenpracht en overal vliegen onze bijen."

Milieu- en bijenvriendelijk

De Imkervereniging in Blaricum wilde graag experimenteren met het inzaaien van bloemrijk grasland met het idee dat na één keer inzaaien de bloemenweide zichzelf in stand zou houden. Een milieu- en bijenvriendelijk initiatief dat de Rotaryclub in Blaricum twee jaar geleden heeft gesteund met een deel van de opbrengsten van het traditionele Dorpsdiner. "Wandelaars en fietsers, maar zeker ook de bijen, zouden in de zomer van 2018 van de bloemenweide kunnen genieten", voorspelde Broeksteeg, voorzitter van de imkervereniging bij die gelegenheid.

'Ik was opgelucht toen ik dit voorjaar de eerste plantjes zag verschijnen'

"Dat is niet gelukt", zegt hij nu. "Door de droogte zijn de bloemen vorig jaar niet opgekomen. Hoewel de leverancier van het zaadmengsel ons had gewaarschuwd dat het een jaar kon duren voordat er bloemen zouden zijn, maakten we ons toch zorgen. Ik was echt opgelucht toen ik dit voorjaar de eerste plantjes zag verschijnen. Sinds mei staat de akker volop in bloei en is het hier een waar bijenparadijs. Als je goed luistert, hoor je de bijen en hommels tussen de bloemen gonzen."

20 inheemse soorten

Mede-imker Jan Goedkoop wijst de verschillende soorten in de bloemenweide aan. Het blauwe Slangenkruid, de gele Teunisbloem en het roze Kaasjeskruid staan volop in bloei samen met de voor iedereen herkenbare bossen vrolijke margrieten. "Het bloemenmengsel dat we hebben gekocht heeft twintig inheemse soorten en eigenlijk heb ik ze bijna allemaal gezien dit jaar", is zijn tevreden constatering.

Maaien

Goedkoop, die naast biologisch-dynamisch imker ook de beheerder van de Sint Vitustuin in Blaricum is, heeft vanaf het begin meegedacht over de inrichting van de bloemenweide. "We hoeven de akker nu alleen nog een paar keer per jaar te maaien om de bloemen te laten terugkomen. Ook halen we soorten als Melde en Perzikkruid weg. Dit zijn woekeraars en de bijen hebben er niet zoveel aan." Volgens Broeksteeg genieten niet alleen de bijen, maar ook voorbijgangers van de akker tegenover de bijenschans bij de Blaricumse begraafplaats aan de Woensbergweg. "Ik zie vaak mensen stoppen om een foto te maken. Dat is prima natuurlijk, zolang ze de planten laten staan. Het is niet de bedoeling dat bezoekers in de bloemenweide lopen of de planten uitsteken."

Bijenconvenant

Het aanleggen van bloemrijk grasland is volgens hem hard nodig, omdat steeds meer bloeiende planten verdwijnen. Mensen betegelen hun tuinen en ook in de landbouw is steeds minder plaats voor wilde planten.

'Woekeraars als Melde en Perzikkruid halen we weg, de bijen hebben er ook niet zoveel aan' "Voor de bijen is het daardoor lastig om voldoende nectar te vinden", legt Broeksteeg uit. "Als imkervereniging hebben we daarom, samen met onze zustervereniging in Laren, een Bijenconvenant afgesloten met Blaricum, Eemnes en Laren waarin de gemeenten hebben toegezegd hun groenbeheer bijenvriendelijk uit te voeren. Ook het agrarisch collectief Noord-Holland Zuid, een samenwerking tussen 120 boeren die zich inzetten voor natuurwaarden op het boerenland, is geïnspireerd geraakt door onze bloemenweide. In augustus gaan we met deze partij in overleg om te kijken wat zij kunnen betekenen voor de bijen."

Meer natuur in de tuin

Daarbij zouden bewoners zelf in hun tuinen meer ruimte kunnen geven aan de natuur. Bij de inrichting van de heemtuin bij de Sint Vitus let Goedkoop hier scherp op. "Ik meng tuinplanten met wilde planten", legt hij uit. "Het resultaat is prachtig en bovendien weet je zeker dat hommels en bijen aan hun trekken komen. Ook voor het bodemleven en vogels is een natuurlijk beheerde tuin fijner dan de tegels met hortensia's die je nog vaak ziet."Piet Broeksteeg in 2017 bij de pas geëgde akker (Foto: Koosje de Beer)