"Het is tijd om een daad te stellen", zegt Dick Verweij. "Het wordt steeds gekker in dit land". Verweij heeft een melkveebedrijf met 60 melkkoeien en 50 fokschapen aan de Kanaaldijk. Zijn vrouw Willy runt op hetzelfde erf een kinderdagverblijf. De Weesper is een van de demonstranten die van plan is om met de tractor te gaan. "Over de snelweg ja, ik laat me niet tegenhouden. Of een van onze dieren moet in nood zijn, dat gaat natuurlijk voor."   

De CO2-uitstoot, de insecten-sterfte, de oppervlaktewatervervuiling, de stikstof-crisis; er is geen milieuprobleem of de landbouw wordt er in een adem mee genoemd. Onterecht, zo vinden de boeren. En ze vinden het al helemaal niet terecht dat zij er steeds voor op moeten opdraaien. 

'Niet eerlijk'

Jesse Baars van een boerderij op de Keverdijk: "Wij krijgen nu zowat alle milieuproblemen op ons bordje, maar dat is natuurlijk niet eerlijk. En aan de andere kant ondervinden we juist tegenwerking als we milieuvriendelijker willen werken. Wij zouden bijvoorbeeld heel graag een emissie-arme stal willen bouwen, maar die investering heeft natuurlijk alleen zin als je ook kunt uitbreiden. En dat mag dus niet." 

Een van de opties die oud-minister Remkes noemt is halveren van de veestapel 

Het stikstofoverschot waar nu veel over gesproken wordt, zorgt onder meer voor bodemverzuring. De situatie is zo urgent dat elders in het land bouwprojecten op losse schroeven staan en een adviescommissie onder leiding van oud-minister Remkes het kabinet adviseert zo snel mogelijk drastische maatregelen te nemen. Een van die opties die in dit rapport (dat 'Niet alles kan' heet) wordt genoemd, is het halveren van de Nederlandse veestapel. Remkes raadt de huidige Landbouwminister Carola Schouten aan om verouderde en/of vervuilende boerderijen rond kwetsbare natuurgebieden in kaart te brengen en deze met overheidsgeld uit te kopen.

Probleemindustrie

De agrarisch sector is het zat om te worden weggezet als een 'probleemindustrie'. Dat komt volgens de boze boeren vooral doordat partijen met andere belangen de cijfers naar hun hand zetten en zo voor een vertekend beeld zorgen. Boeren zijn juist van groot belang voor de voedselketen, de economie en het landschap, zeggen ze. Een aantal boze boeren sloeg de handen ineen en kondigde een tegenactie aan, die dinsdag wordt gehouden. Zoals het er nu naar uitziet, wordt dat een groot protest met ruim 10.000 demonstranten en 2.500 trekkers en vee- en vrachtwagens. Vanuit Limburg gaan boeren die met de tractor komen al vanavond op pad, omdat hun snelheid slechts 25 kilometer per uur is. Hoewel tractoren officieel niet de snelweg op mogen, schijnen veel boeren dat echter wel van plan te zijn. 

Volgens Jesse Baars gaan er zo'n tien tot vijftien boeren uit Weesp naar Den Haag, allemaal per tractor. "Wij zijn nog aan het kijken of we kunnen optrekken met boeren uit de omgeving, zoals het Gein en Nederhorst den Berg. Het mooiste is natuurlijk als we er in een stoet op aan gaan, samen sta je sterker."  


Jesse Baars zit op de agrarische hogeschool en woont en werkt op de boerderij van zijn ouders aan de Keverdijk.

Ruth en Willy Nagel van de Dammerweg blijven in Weesp. Niet omdat zij de demonstratie geen warm hart toedragen, maar omdat ze net zijn gestopt met hun veehouderij: "Onze koeien zijn weg, wij runnen op ons erf alleen nog vakantiehuisjes en een camperplaats. Dat heeft niet zozeer met de huidige ontwikkelingen te maken, hoewel dat op de achtergrond natuurlijk wel meespeelt. Laat ik het zo zeggen: als ik nu door de stal loop ben ik wel verdrietig, maar als ik denk aan al die steeds strengere regels ben ik opgelucht. In ons hart zijn we bij de boeren, maar voor onszelf speelt het niet meer." 

'Die lege stal is verdrietig, maar klaar zijn met al die regels is een opluchting'

De boerenactie is van 11.00 tot 15.00 uur op het Malieveld. Verschillende actievoerders zullen het woord nemen. De belangrijkste standpunten van de Agractie zijn: geen gedwongen krimp van de veestapel, onafhankelijke metingen van CO2 en stikstof, toelating van gewasbeschermingsmiddelen op basis van feiten, herziening van onwerkbare regels en duidelijkheid over het beleid op de lange termijn.