Een combinatie van een soort stadsraad en een mini-stadsdeel. Zo ziet de gemeenteraad van Weesp, unaniem, de bestuurlijke toekomst van Weesp na de fusie met Amsterdam. De uitgangspunten voor de onderhandelingen met Amsterdam daarover zijn geformuleerd en overgebracht aan wethouder Rutger Groot Wassink, de vertegenwoordiger van het Amsterdamse stadsbestuur in dit dossier. 

Dit zijn de uitgangspunten van de gemeenteraad van Weesp 
1. Er moet een door de inwoners gekozen vertegenwoordiging komen in een lokaal bestuursorgaan. Dit bestuursorgaan kiest een dagelijks bestuur. De verkiezingen voor dit bestuursorgaan vinden gelijktijdig plaats met de verkiezingen voor de gemeenter...