Er zijn vrijdagavond negen geparkeerde voertuigen met een sleepwagen verwijderd van de Nieuwstad en Oudegracht. Dat is gebeurd in het kader van de wegsleepregeling, die van kracht was rond de aankomst van Sinterklaas in Weesp. Het parkeerverbod was ruim van te voren aangekondigd, onder meer met verkeersborden. Maar die borden meldden tegenstrijdigheden en waren ook niet altijd even goed lees...