Een sleutelgebied is een gebied in de Randstad waar behoefte is aan extra woningbouw. In het voorstel bundelt de gemeente de bestaande projecten in de Spoorzone van Hilversum: de gebiedsagenda 1221, het stationsgebied en het Arenapark. Daarnaast worden de komende tijd de mogelijkheden besproken voor een extra ontwikkeling in het gebied Media Park - spoor - wijk Noord. 

In dit gebied wil de gemeente onderzoeken hoe er meer werk in de wijk kan komen en hoe er op de werklocatie gewoond kan worden, rondom een nieuw en beter station Media Park. Een plek waar we jongeren, studenten, middeninkomens en ouderen kunnen komen en waarin de mediasector zich verder kan ontwikkelen.

Sleutelgebied 

Hilversum is, net als alle andere gemeenten in Nederland, bezig met het maken van een omgevingsvisie. Daarin staat hoe Hilversum er in 2040 uit komt te zien. In de cijfers is te zien dat het aantal inwoners en huishoudens groeit, er te weinig plek is om voldoende woningen te bouwen en huizenprijzen stijgen. Omdat Hilversum beseft dat het niet op eigen kracht werkgelegenheid en mobiliteit kan realiseren, plus de ambities voor groen, goede sociale voorzieningen en het energieneutraal worden, ligt er nu het voorstel voor een sleutelgebied. Daarin staat de ambitie om tot 2040 ongeveer 10.000 woningen toe te voegen samen met een impuls voor werkgelegenheid en betere mobiliteit. 

Voor het uitvoeren van ambities heeft Hilversum geld van de Metropoolregio nodig 

"Dat is nodig om ook in 2040 een stad te zijn waar iedereen kan wonen en werken en daarnaast ook een goede centrumfunctie voor de regio heeft", meldt de gemeente. "Om deze ambitie verder te onderzoeken zijn er middelen en geld nodig en die kunnen we krijgen vanuit de MRA. Deze ondersteuning kan bestaan uit capaciteit, kennis en kunde, regelgeving, bereikbaarheid en financiële middelen."

Op 4 december 2019 wordt in de MRA besloten of het sleutelgebied van Hilversum op de kaart komt. Als dat resultaat positief is, neemt Hilversum deze nieuwe ontwikkeling mee in het opstellen van de omgevingsvisie. Daarover kan iedereen in 2020 verder over meepraten.