Mooi, maar de lange wachtlijsten zijn er nog niet mee weggewerkt. Bij actiegroep De Kleine Weespers hebben zich tot nu toe al zeker 180 ouders gemeld die wachten op een plek.

Het was een tijdje stil rond De Kleine Weespers, de actiegroep die begin dit jaar werd opgericht door twee vaders om aandacht te vragen voor het nijpende tekort aan kinderopvang in Weesp. Alex van der Baan en Justus Cramer verhuisden deze zomer naar Weesp en waren even druk met dozen uitpakken en inrichten. 'We hadden een kleine hoop dat de verschillende partijen zouden doorpakken, maar dat is helaas tevergeefs gebleken', schrijven zij op de website.

"Plannen voor nieuwe, tijdelijke, opvanglocaties van aanbieders van kinderopvang zijn om verschillende redenen nog niet van de grond gekomen", licht Van der Baan toe. "Grote afwezige is Kind & Co, die nota bene in een gespreid bedje komt, zij hebben een intentieovereenkomst om de permanente kinderopvang in Weespersluis te realiseren. Maar wij krijgen met hen geen contact. Andere kinderopvangorganisaties willen wel, maar er is te veel onzekerheid over een vaste plek in de nieuwe wijk. Een boerderij aan de Korte Muiderweg wilde ruimte beschikbaar stellen voor tijdelijke kinderopvang, maar dat werd tegengehouden door de projectontwikkelaars van Weespersluis. Reden: er was geen goede toegangsweg." Dat was wel een breekpunt voor de vaders van de Kleine Weespers. "Iedereen is van goede wil en geeft elkaar virtuele schouderklopjes, maar concreet gebeurt er niet veel."

Kinderopvang en BSO

Er gebeurt wel iets. Kinderdagverblijf Otje is bezig met een forse uitbreiding van 36 naar 70 kindplekken. Aan de Flevolaan nummer 8 wordt hard gewerkt om het bedrijfspand geschikt te maken voor kinderopvang. De bedoeling is dat daar begin 2020 drie nieuwe groepen starten. "We hebben de ruimte en we hebben voldoende medewerkers. De eerste twee groepen kunnen 13 januari starten, de derde op 1 februari", vertelt Sevgi Tonkas van Otje. Later in het jaar verhuizen de bestaande drie groepen van de Hogeweyselaan naar het nieuwe onderkomen. Het levert ongeveer 35 nieuwe kindplekken op, maar er is ruimte voor meer. "Wij hebben nog ruimte voor een zevende en achtste groep op termijn. En we onderzoeken de mogelijkheid om naschoolse opvang aan te gaan bieden. We kijken nu vooral naar hoe we dat logistiek kunnen regelen, maar als het allemaal lukt, zouden we nog voor de zomer van 2020 kunnen starten."

'Ook de buitenschoolse opvang begint krapper te worden'

Ook dat zou wat pijn wegnemen. Volgens Van der Baan zijn de oplopende wachttijden niet alleen een probleem bij de kinderopvang. "Ook de buitenschoolse opvang begint krapper te worden. Wij hebben een leuk gesprek gehad met de Amsterdamse BSO-organisatie Woest Zuid. Zij kreeg veel vragen van ouders die naar Weesp trokken of ze mee wilde komen. Na een kort onderzoek bleek Weesp een geschikt gebied. Enige belemmering is het vinden van een plek en het snel krijgen van een vergunning. Hopen dat de gemeente snel kan schakelen!"

Probleem oplossen

Veel ouders hebben belangstelling voor de nieuwe kinderopvanggroepen van Otje. Aan de vier geplande informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde ouders is deze week een vijfde toegevoegd, hoewel ook sommige ouders op de wachtlijst inmiddels elders al een plekje gevonden bleken te hebben. Overigens wil Tonkas benadrukken dat de uitbreiding van Otje niet uit commerciële overwegingen wordt gedaan. "Wij willen medewerking verlenen aan Weesp om dit probleem op te lossen. Dat kunnen we niet alleen en we zijn dan ook met de gemeente in gesprek."

De belangstelling voor de nieuwe groepen van Otje is groot

Verantwoordelijk wethouder Astrid Heijstee legde eerder al uit dat de gemeente wettelijk weliswaar niet verantwoordelijk is voor kinderopvang, maar wel probeert te helpen door bijvoorbeeld vergunningsaanvragen met voorrang te behandelen. Voor Otje loopt het vergunningstraject nog. "Het grootste traject is dat voor de brandveiligheid. Wij ervaren veel medewerking en betrokkenheid van de ambtenaren die erover gaan", vertelt Tonkas.

Hot item

Van der Baan en Cramer van De Kleine Weespers vonden elkaar in hun strijd voor meer kinderopvang in Weesp nog voor zij hier kwamen wonen. Nu wonen ze bij elkaar in de buurt in Weespersluis en in de buurtapp is kinderopvang een hot item, vertelt Van der Baan. "Zelf breng ik mijn zoontje nog steeds naar het kinderdagverblijf in Amsterdam. Niet ideaal, maar nog te doen. Andere buren die van veel verder weg naar Weesp verhuisd zijn, hebben die optie niet. Zij overwegen een sabbatical op te nemen. Anderen zoeken een nanny."

Voor de inzet van gastouders gloort (financiële) hoop

En daar gloort wat hoop, als het gaat om de beloofde faciliterende medewerking van gemeentezijde. Voor opvang bij een gastouder thuis of in het eigen huis moet de gastouder over enkele diploma's beschikken en moet het betreffende huis door de GGD goedgekeurd zijn voordat gastouderopvang geboden mag worden. Daarvoor moeten leges worden betaald aan de gemeente. In een informatiebrief aan de gemeenteraad liet wethouder Heijstee in september weten dat onderzocht werd op welke wijze de gemeente het legestarief kan verlagen. In december volgt een voorstel. De Kleine Weespers hebben zelfs vernomen dat die vergunningskosten, à 700 euro, tot nader order niet in rekening worden gebracht.

Het eerlijke verhaal

De vaders van de Kleine Weespers zetten hun strijd voort. Van der Baan: "Het probleem is nog steeds actueel en wordt de komende periode alleen maar actueler. Steeds meer woningen worden opgeleverd en ouders komen er steeds meer achter dat het toch niet goedkomt met die plekken. De volgende grote groep bewoners komt in het eerste kwartaal van 2020." Overigens horen Cramer en Van der Baan ook steeds vaker dat het probleem niet meer alleen voor 'de import' speelt. "Ook 'oude' Weespers ondervinden steeds vaker problemen. Broertjes en zusjes krijgen geen voorrang meer. Misschien dienen we wel een motie in om ook een ongeboren kind alvast te mogen inschrijven", zegt Van der Baan, half gekscherend.

'Voor een hele generatie kindjes is geen plek'

"Nog steeds wordt Weesp op de website van de projectontwikkelaars aangeprezen als kindvriendelijk, in plaats van hoe het echt is: geen plek in de kinderopvang. We willen dat de projectontwikkelaars het eerlijke verhaal vertellen. Nu ze dat niet doen, denken we erover om een crowdfunding te starten, zodat we kunnen zorgen dat mensen die 'Weespersluis' intikken op Google, ook onze website vinden, zodat wij ook een tegengeluid te kunnen laten horen. Voor een hele generatie kindjes is geen plek."