In heel het land is al langer dringend behoefte aan meer politieagenten. Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september dit jaar is deze politiecapaciteit nog verder onder druk komen te staan. "Deze tragische gebeurtenis heeft geleid tot extra persoonsbeveiliging in het land", schrijft Broertjes. "Voor deze intensieve en specialistische inzet wordt hiervoor opgeleid personeel onttrokken uit diverse teams, zo ook uit ons politiedistrict Gooi- en Vechtstreek, en de rest van de eenheid Midden-Nederland."

Onduidelijk is nog hoe lang deze maatregelen nodig zijn, wel staat vast dat de druk op Hilversum groot is. In november kwamen alle 39 burgemeesters uit de regio Midden-Nederland bijeen. Daaruit bleek dat zij zullen blijven hameren op extra politiecapaciteit richting minister én Tweede Kamer. "De politie moet alle zeilen bijzetten om de roosters sluitend te krijgen voor de uitvoering van politietaken zoals de incidentafhandeling / noodhulp (de opvolging van 112-meldingen), de inzet van wijkagenten, de dienstverlening aan de publieksbalie en het leveren van inzet bij de handhaving van de openbare orde", schrijft Broertjes. "Ook bij de opsporing van heterdaad aanhoudingen is de druk groot."

Veilig en verantwoord

En dus kunnen keuzes niet uitblijven. Broertjes benadrukt dat het hierbij om noodzakelijke maatregelen voor beperkte duur gaat. De druk op de politie in Hilversum mag niet verder toenemen, politiemensen moeten op een 'veilige en verantwoorde wijze' hun werk kunnen blijven doen. Duidelijk is wel dat de noodhulp rondom incidentafhandeling altijd beschikbaar blijft. En ook aan de inzet van wijkagenten (primair in hun wijk en deels in de incidentafhandeling) wordt zo min mogelijk getornd. Er is echter al wel minder politie bij evenementen. Organisatoren van evenementen regelen zelf meer de beveiliging. 

Broertjes hoopt met maatregelen in Hilversum de druk van de ketel te krijgen 

Verder worden agenten zo veel als kan ontheven van opleidingen en de zogenaamde vak-, thema- en teamdagen. Wijkagenten blijven primair in hun wijk actief, waarbij zij tot een maximum van 33 procent (zes diensten per periode) in de incidentafhandeling zullen worden ingezet. "Met het treffen van deze maatregelen hopen we de grootste druk van de ketel gehaald te hebben voor de korte termijn", aldus Broertjes.

Begin januari moet worden bekeken welke maatregelen op de langere termijn moeten worden gemaakt. Broertjes: "Met als uitgangspunt wat mij betreft dat problemen met politiecapaciteit niet alsmaar worden opgelost door steeds verder te prioriteren en in te leveren op veiligheid en veiligheidsgevoelens van onze eigen inwoners."