De grote thema’s van 2012 zijn, alweer, de fusie met de buurgemeenten Bussum, Naarden en Muiden, de plannen voor een nieuwe vestiging van Albert Heijn aan de Achtergracht, de Bloemendalerpolder en de plannen voor een moskee.

Fusie

Ach ja, de fusie met de drie buurgemeenten aan de Gooise kant. In 2012 wordt er al zeven jaar over vergaderd, geschreven en gebakkeleid en eindelijk valt er dan een beslissing. Die zou in eerste instantie op 7 maart vallen, maar tijdens een debat in de Tweede Kamer komen de politici er niet uit: eerst moeten de Weespers zich maar eens uitspreken. Ook erna wordt er weer over gepraat , maar WeesperNieuws meldt op 23 mei in de grootste letters die er gevonden kunnen worden: 'Fusie is van de baan'. 

Opgedrongen

Vervolgens spreken de Weespers zich inderdaad uit over de fusie en dan blijkt dat een grote meerderheid in Weesp helemaal geen fusie wil, met geen enkele gemeente. Ze hebben het idee dat de samenklontering hen wordt opgedrongen; wat ook het geval is. Inmiddels doet burgemeester Broertjes van Hilversum ook een duit in het zakje door uit de losse pols maar meteen door te schakelen naar één grote Gooise gemeente waarin ook Hilversum deelneemt. De discussie krijgt zelfs de trekjes van een klucht, wanneer op een goed moment Naarden, Muiden en Weesp gaan kijken of ze met z’n drieën verder kunnen. Bussum wordt Bexit. Wordt vervolgd in 2013.

Albert Heijn

Albert Heijn wil op de plek van de voormalige brandweerkazerne aan de Achtergracht een nieuw filiaal, maar het gaat allemaal uiterst moeizaam. De reden is dat de gemeenteraad meent dat dit een unieke en waarschijnlijk zelfs laatste kans is op een parkeergarage in de binnenstad. AH belooft het idee van de gemeente eens door te rekenen en concludeert uiteindelijk dat die parkeergarage er niet in zit. Want tsja, op de kleintjes letten is dan nog het motto bij de grootgrutter.

Parkeerdek

Eind slecht, al slecht? Nee, want in december komt iemand op het lumineuze idee geen parkeergarage, maar een parkeerdek op het filiaal te maken. Dat scheelt veel geld en doorbreekt de impasse, hoewel in 2013 wethouder Van der Hoeven door de gemeenteraad nog wordt teruggestuurd naar de tekentafel met de vraag ' Kan het echt niet, die parkeergarage?" Het duurt nog tot 2016 voordat het nieuwe filiaal geopend wordt. Voor het ‘Gat van Weesp’ dat ernaast ligt, is inmiddels ook een oplossing in de vorm van een nieuwe winkel. Begin volgend jaar komen hier de heimachines.

Moskee

Het is ronduit een armetierig gebouwtje aan de Martinus Nijhoffstraat, daar is iedereen het wel over eens. De moskee van de Stichting Assoenat, want dat is het, is niet wat het zou moeten zijn. Achter en later ook voor de schermen zijn de partijen het erover eens dat er een nieuwe moskee gebouwd moet komen, compleet met minaretten en uiteraard gericht op Mekka. In mei neemt de gemeenteraad de beslissing dat dit een goed plan is en later in het jaar komen de eerste schetsen naar buiten. Die zijn de gemeente wat al te gortig, maar uiteindelijk komt het allemaal goed. In 2015 wordt de bouwvergunning aangevraagd en in 2017 wordt de moskee in gebruik genomen.

Bloemendalerpolder

Net als de fusie is de realisatie van een woonwijk in de Bloemendalerpolder ook een dossier dat jaar na jaar monden en pennen in beweging houdt. Mooie plannen worden afgeschoten, er ontstaat ruzie tussen Muiden en Weesp over de gemeentegrens en het wachten is eigenlijk op de spreekwoordelijke kogel door de kerk. Die is er begin juli wanneer besloten wordt dat er in de polder 2750 nieuwe woningen komen.

Wat er nog meer gebeurde:

Onder het kopje ‘Nooit meer wat van gehoord’:

- Taxicentrale Weesp zet in januari een pendelbus in om mensen vanuit Aetsveld naar de markt te brengen. De taxicentrale is inmiddels ook alweer jaren geleden failliet gegaan.

- Daniëlle Meijer start met Zone1380 aan de Herengracht. Hier hebben we overigens vele jaren nog veel van gehoord, maar de verhuizing van het vestzaktheater naar Bedrijven Noord heeft er uiteindelijk toe geleid dat het kopje onder is gegaan.

- Begraafplaats Landscroon moet een fraai park worden waar je langs historische graven kunt wandelen. Begraven is er dan hier niet meer bij, maar in het voorjaar van 2013 komt er een Masterplan Begraafplaatsen waarin Landscroon juist weer wél een nieuwe functie als begraafplaats krijgt. Bent u er nog?

- Flip Heijdelberger start een Weesper afdeling van de fietsersbond. Het laatste bericht op de website die nog wel online is, dateert van maart 2015.

- PostNL wil een groot sorteercentrum aan het einde van de Bloemendalerweg. Een deel daarvan moet komen op het terrein van Het Domijn, dat hier vanzelfsprekend niet blij mee is. De gemeente wil dit plan heel graag.

- Landschapsarchitect Niek Roozen oppert om van de Hoogstraat een flaneerboulevard te maken.

Onder het kopje ‘Dit heeft toekomst’:

- De Korte en Lange Muiderweg gaan op de schop om plaats te maken voor de nieuwe verbrede A1.

- In juli wordt het opvallende speelkasteel van de Boerderij in Aetsveld geopend.

- Eindelijk wordt er gestart met de herinrichting van de N236, de Provincialeweg tussen Diemen en Bussum. 

- De eerste pubquiz in theater City of Wesopa wordt gehouden. Het is trouwens ook meteen de eerste pubquiz in Weesp.

- Kerkcentrum Hogewey aan de Waarschapsstraat gaat plat om plaats te maken voor 14 woningen.

- In juli wordt bekend dat de vierhonderd funderingspalen onder de Laurentiuskerk verrot zijn. En omdat de kerk geen rijksmonument is, en de katholieke kerkgemeenschap die hier huist geen geld heeft, dreigt er een roemloos einde van de kerk. Het woord sloop wordt hier en daar zelfs al in de mond genomen. Hoe dan ook huist de kerkgemeenschap eind van het jaar naar het leegstaande kerkgebouw van het de Apostolisch Genootschap aan de Troelstralaan. Inmiddels weten we wat er nadien allemaal met de kerk is gebeurd en ergens volgend jaar vindt ongetwijfeld een grootse opening plaats.

- De Sluisbrug is enkele maanden afgesloten wegens groot onderhoud. Dit grote werk vormt de afronding van groot onderhoud aan de Lange Vechtbrug, Roskambrug en Zwaantjesburg dat in 2008 is gestart.

- Directrice Jeanette Spiering maakt bekend dat bejaardenhuis Oversingel over tien jaar, in 2022 dus, niet meer zal bestaan. Inmiddels is helder dat het verzorgingshuis onder Vivium Zorggroep best nog toekomst heeft.

En dan nog dit:

- Wethouder Frida Dasselaar laat weten dat ze, ondanks de ambities om in Weesp meer toeristen te trekken, geen Volendamse toestanden wil.

- Airworks maakt een gigantische opblaasbare mond voor de jubileumtournee van The Rolling Stones die 50 jaar bestaan.