Minister Bruno Bruins sloot in de zomer van 2018 het eerste Nationaal Sportakkoord. Hierin spreken overheden, de sport, het bedrijfsleven, en maatschappelijke organisaties af om er samen voor te zorgen dat sport in Nederland toekomstbestendig is en voor écht iedereen bereikbaar is. 

Eerst het goede nieuws: ruim 9,4 miljoen van de Nederlanders sport elke week, aldus het rijk. Dat varieert van serieus trainen voor een triatlon tot een uurtje baantjes trekken met de buurvrouw. Maar dan het slechte nieuws: de overige 8 miljoen Nederlanders bewegen eigenlijk (te) weinig. En er is meer: de motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen, veel sportaccommodaties staan te vaak leeg, de agressie langs de lijn neemt toe en veel sportclubs kampen met een gebrek aan vrijwilligers. 

Inclusie

Er moet dus iets gebeuren. Het doel van het Nationaal Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken, zodat het aanbod niet alleen blijft bestaan maar ook wordt verbreed waardoor nog meer mensen kunnen sporten. Een belangrijk thema hierin is inclusie: leeftijd, lichamelijke/geestelijke gesteldheid of sociale positie mogen geen belemmering vormen. Het rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar, maar de uitvoering zal vooral op lokaal en/of regionaal niveau moeten gaan gebeuren.

Marieke Pol is een slimme zet, want zij hakte eerder met dit bijltje

De gemeenten hebben een budget gekregen om hiervoor een professional in te huren. Weesp is in zee gegaan met Marieke Pol van projectbureau Sport United. Een slimme zet, want zij hakte eerder met dit bijltje. Vorig jaar begeleidde ze de totstandkoming van het lokale sportakkoord in Hilversum. De mediastad was hiermee een van de eersten in Nederland. De ervaring en kennis die Pol in dit traject heeft opgedaan, kan ze nu inzetten voor Weesp. 

"Dat is zeker een pluspunt", zegt de sportformateur, "maar iedere gemeente is anders. Daarom zal ik me ook hier eerst goed moeten oriënteren: Hoe staat het ervoor met de sport in Weesp? Welke initiatieven zijn er al? Waar zitten de knelpunten?" Pol zit nog volop in dat verkenningsproces, maar kan al wel zeggen dat ze aangenaam verrast is over de positieve ontwikkeling die de buurtsportcoaches sinds 2017 in gang hebben gezet. Denk hierbij aan wandelingen, fietstochten en scootmobieltours, waarmee al een mooi groepje ouderen en/of lichamelijk beperkten is bereikt. Die bewegen niet alleen meer, maar zij komen nu ook vaker buiten én hebben meer sociale contacten. Een mooie bijvangst. Op dit gebied is nog veel meer winst te behalen, denkt Pol, als er meer wordt samengewerkt. 

Samenwerken

Eigenlijk draait het hele sportakkoord om samenwerken: "Partijen samenbrengen, afspraken maken, een netwerk opzetten - daar komt het vooral op neer. Dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje, er is een enthousiaste werkgroep aan het ontstaan, die vanuit NOC*NSF wordt versterkt met een adviseur. As het sportakkoord getekend is en mijn rol er opzit, blijft deze NOC*NSF-adviseur nog bij Weesp betrokken - in ieder geval het eerste jaar." 

Op maandag 20 januari is er voor alle sportverenigingen in Weesp een bijeenkomst: "Er lopen al verschillende lijntjes, maar dit is de eerste keer dat er in een keer veel partijen samenkomen. Dan kunnen we nader met elkaar kennismaken, vertellen waar we naar toe willen en hoe we dat willen bereiken. Ook geven we die avond informatie over hoe clubs hun eigen organisatie kunnen versterken, bijvoorbeeld met trainingen op het gebied van bestuur & management en vrijwilligersbeleid." 

Voor een gemeente als Weesp is per jaar 10.000 euro beschikbaar

Ondertussen worden er gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties en andere potentiële partijen, waarop in maart een bijeenkomst voor alle betrokkenen volgt. In april moet er een plan op hoofdlijnen klaar zijn, zodat het uitvoeringsbudget op tijd kan worden aangevraagd. Voor een gemeente met de omvang van Weesp is per jaar 10.000 euro beschikbaar voor het ontwikkelen of versterken van initiatieven. Vervolgens gaat Pol het plan verder uitwerken tot een intentieovereenkomst, zodat die nog voor de zomervakantie getekend kan worden. 

Als er Weespers zijn met een idee of wens op het gebied van sport en bewegen, dan hoort Pol dat graag: "Een buitenzwembad of nog een sporthal zit er qua budget niet in, maar misschien missen mensen een bepaalde activiteit of sport in Weesp, waar we op kunnen inspelen. NU is het juiste moment om daarover te beginnen." Marieke Pol is bereikbaar via: sportakkoord@weesp.nl.