Minister Bruno Bruins sloot in de zomer van 2018 het eerste Nationaal Sportakkoord. Hierin spreken overheden, de sport, het bedrijfsleven, en maatschappelijke organisaties af om er samen voor te zorgen dat sport in Nederland toekomstbestendig is en voor écht iedereen bereikbaar is. 

Eerst het goede nieuws: ruim 9,4 miljoen van de Nederlanders sport elke week, aldus het rijk. Dat varieert van serieus trainen voor een triatlon tot een uurtje baantjes trekken met de buurvrouw. Maar dan het slechte nieuws: de overige 8 miljoen Nederlanders bewegen eigenlijk (te) weinig. En er is meer: de motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen, veel sportaccommodaties staan te vaak...