De Raad verwierp de bezwaren van de huidige exploitant De Wegman van de verzorgingsplaats. Het laadstation van Fastned is al gerealiseerd.

De exploitant, die overigens alleen nog maar het restaurant drijft en niet meer het tankstation, wees de Raad op aantasting van de verkeersveiligheid op de verzorgingsplaats en ruimtegebrek. Op de achtergrond speelde ook zijn wens om zelf een laadstation voor elektrische auto’s daar te gaan exploiteren. Maar hij vist achter het net.

Vrijwel geen kans

De vergunning voor Fastned werd acht jaar geleden aangevraagd. De exploitant deed dat jaren later en buiten de termijn. Over die aanvraag wordt nog geprocedeerd. Maar de exploitant maakt vrijwel geen kans meer op een vergunning.

Eén laadstation

Volgens nieuw beleid van het ministerie van Infrastructuur wordt namelijk per verzorgingsplaats maar één laadstation toegelaten. En Fastned zit daar dus al met een definitief goedgekeurde vergunning.

De Raad verwierp ook de bezwaren van de exploitant over aantasting van de verkeersveiligheid op De Hackelaar. Volgens de Raad is die voldoende veilig. 

26 parkeerplaatsen

Het argument van de exploitant dat met de komst van Fastned 26 parkeerplaatsen zouden verdwijnen op De Hackelaar, heeft de Raad ook afgewezen.
Het was ooit wel de bedoeling om die 26 parkeerplaatsen te realiseren, maar dat is nooit gebeurd. Van het verdwijnen van parkeerplaatsen is dus geen sprake, oordeelt de Raad.