Geen Action op bedrijventerrein Noord. Nu niet, waarschijnlijk nooit. Dat is de vrije vertaling van de woorden die wethouder Astrid Heijstee van Economische Zaken gebruikt om, in de aanloop naar de Toekomstvisie Bedrijventerreinen, uit te leggen dat het gemeentebestuur er alles aan gelegen is om de winkels in de binnenstad te beschermen. "Er zijn zat voorbeelden van gemeenten waar dat wel is toegelaten en waar vervolgens de binnenstad leegliep. Zoals ik dat nu zie, is dat onwenselijk", zegt ze daarom. 

'Van de centrummanager wordt verwacht dat er sneller verbindingen tot stand komen'

Vacature

Sterker nog, inmiddels is er een vacature voor een centrummanager. Wat wordt daar eigenlijk van verwacht? “We zien dat er in de binnenstad kansen zijn, onder andere op het gebied van toerisme en recreatie. Je ziet aan de andere kant ook dat er relatief weinig leegstand is, maar dat de leegstand die er is hardnekkig is. De centrummanager gaat proberen oplossingen te vinden, waarbij hij zijn scope verder legt dan alleen Weesp. Je ziet nu namelijk veelal dat bij een leegstaande winkel de eigenaar zelf op zoek gaat naar een nieuwe huurder en daarbij niet verder kijkt dan zijn eigen kring. Tevens speelt mee dat de vastgoedeigenaren in de binnenstad niet goed georganiseerd zijn, waardoor verbindingen niet snel tot stand worden gebracht. Van de centrummanager wordt verwacht dat er sneller verbindingen tot stand komen.”

Dynamiek

De gemeente stelt de centrummanager voor twee jaar aan en daarna moet ‘de markt’ dit verder oppakken, want dit is geen taak voor de gemeente, zegt Heijstee. “Wat ik ervan hoop, is dat er over twee jaar minder leegstand is en dat op dit gebied een zekere dynamiek is ontstaan."
Wat zij tevens hoopt, is dat Weesper ondernemers nog meer hun maatschappelijke betrokkenheid zullen tonen. Bij de bekendmaking van de Onderneming van het Jaar 2029 (dit is SINNER) deed zij bijvoorbeeld een dringend appel op ondernemers om hun daken beschikbaar te stellen voor zonnepanelen.

'Ik ben groot voorstander van ondernemers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen'

Duurzaamheid

"Ik ben groot voorstander van ondernemers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen", zegt Heijstee. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Zij bezoekt regelmatig namens het college van B en W bedrijven en snijdt dan het thema duurzaamheid steevast aan. Daarbij loopt zij regelmatig op tegen weerstand bij ondernemers om hierin te investeren. Blijkbaar moeten ze een handje worden geholpen. “Wij merken dat veel ondernemers best willen overstappen op zonnepanelen, maar dat zij vaak stuiten op praktische bezwaren. Als college hebben we hiervan gezegd dat we dit als gemeente nog beter willen faciliteren. We kijken daarom of er binnen de gemeente Amsterdam, waarmee we inmiddels ambtelijk zijn gefuseerd, een kwartiermaker op kan worden gezet."

Inclusiviteit

Ook waar het de zogeheten inclusiviteit - in dit geval gaat het dan om het in dienst nemen van mensen met een, zoals dat wordt genoemd, ‘afstand tot de arbeidsmarkt - betreft kan het beter, constateert zij. “Dat gaat de goede kant op, maar zowel de ondernemers als de gemeente moeten nog slagen maken. Ik merk tijdens onze bedrijfsbezoeken bijvoorbeeld dat ondernemers wel willen, maar dat ze niet weten waar ze moeten zijn. We hebben verschillende loketten waar ondernemers hiervoor terecht kunnen, maar dat moet bekender worden."

Blauwdruk

Er is dus werk aan de winkel en dat geldt ook voor de Toekomstvisie Bedrijventerreinen die 'in de maak' is en in het derde kwartaal verschijnt. Wat kunnen we daarvan eigenlijk verwachten? "De kern wordt dat daarin de vraag wordt beantwoord 'hoe behouden we de bedrijventerreinen die er nu zijn voor de toekomst van Weesp'. Het wordt dus een blauwdruk voor de toekomst van het bedrijfsleven waarin alle thema's worden benoemd."

Cocreatie

En verder: "Ik vind het mooi dat deze toekomstvisie niet door de gemeente wordt opgelegd, maar deze komt tot stand in zogeheten cocreatie met ondernemers. Hun mening is belangrijk en om die reden gaat de IVW ontbijtsessies organiseren. Of ik een idee heb waarmee bedrijven zullen komen? Ik denk, maar dat is uit de losse pols, dat behoud van de bedrijventerreinen belangrijk wordt gevonden. Weesp heeft de ambitie een woon-werkstad te zijn en dat willen we zo houden.”


Wethouder Heijstee bezoekt regelmatig een bedrijf in het kader van een reeks bedrijfsbezoeken, zoals hier bij Smit & Zoon.

Plakje af

Wat die mix in de praktijk betreft: op de drie bedrijfsterreinen in Weesp (Noord, Nijverheidslaan en Industriepark Van Houten) zijn kantoren omgebouwd tot appartementen (Noord), zijn daar ideeën over (Van Houten) of zijn er zelfs vergevorderde plannen voor de bouw van nieuwe woningen (Nijverheidslaan). Overal gaat er dus een plakje bedrijvengrond af. Wat vindt Heijstee als wethouder EZ daar eigenlijk van? Dit: “We hebben te maken met wederzijdse belangen, zoals de behoefte aan vitale bedrijventerreinen en hier op bescheiden wijze invulling geven aan woningbehoefte. Bovendien stonden of staan de kantoren die het betreft leeg. En vergeet niet: de transformatie biedt ook kansen voor een gebied."

'Transformatie biedt ook kansen'

113 woningen

Die kansen, daar denken ondernemers aan de Nijverheidslaan finaal anders over. Zij vinden het maar niets dat er zeer waarschijnlijk 113 woningen komen op het leegstaande terrein bij de entree van het bedrijvenpark en zij vrezen dat toekomstige bewoners zullen klagen over vrachtverkeer. Heijstee laat weten: “We zijn in gesprek met de bedrijven en hebben onder andere toegezegd dat in de huur- en koopcontracten van de woningen een clausule komt dat een bewoner zich ervan bewust is dat men gaat wonen in een gebied waar ook bedrijven zijn. Nee, daarmee kun je niet alles uitsluiten, dat klopt. Toekomstige bewoners kunnen tegen bedrijven in het geweer komen. Dat recht heeft nu eenmaal iedereen."

Weespersluis

Een nadeel is dat hiermee bedrijventerrein verloren gaan. Hetgeen de vraag opportuun maakt of Weesp langzamerhand geen behoefte heeft aan nieuwe bedrijfsterreinen, bijvoorbeeld bij Weespersluis? Dat zit er niet in. "Vanuit de grondpositie van de gemeente moeten we vaststellen dat daarvoor weinig mogelijkheden zijn. Ik heb gevraagd waarom er geen bedrijvenlocatie komt bij Weespersluis. Het antwoord is dat de overeenkomst over de Bloemendalerpolder is gesloten in een periode dat geen bedrijf wilde investeren. Met de wijsheid van nu zouden we dat misschien anders invullen, maar die afspraken zijn er nu eenmaal."

'In het stationsgebied zijn misschien nog mogelijkheden voor bedrijven. Maar veel ruimte is er niet'

Geen ruimte

"In het kader van de Toekomstvisie Bedrijventerreinen willen we wél kijken of we gebieden anders kunnen verkavelen en in het stationsgebied zijn wellicht nog mogelijkheden, maar veel ruimte is er niet. Het gebrek aan ruimte is ook de belangrijkste reden dat bedrijven Weesp verlaten. Ik voer altijd exitgesprekken met ondernemers die Weesp de rug toekeren en de reden is nooit het vestigingsklimaat, maar altijd dat er geen ruimte is om te groeien."