Het is een reigersoort, schreef hij erbij, de koereiger om precies te zijn. Een bijzondere waarneming, noemt vogelaar Bennink het. Hij trekt er graag op uit in de Keverdijkse polder en het Naardermeer om vogels te spotten. Liefst zeldzame. "Onverwachte waarnemingen zijn de leukste."

Zo spotte hij in 2017 de zeldzame slangenarend in natuurgebied Naardermeer. "Die is heel zeldzaam, daar kwamen vogelaars uit het hele land voor naar Weesp."

Al weken

En nu dus de Bubulcus ibis, ofwel de koereiger. Die vliegt wel vaker langs, maar blijft dan niet lang in de Keverdijkse polder hangen. "Deze reiger is te vinden in de buurt van koeien en hier grazen het hele jaar door de galloway runderen. De koereiger komt meestal in de winter, maar niet ieder jaar. De vorige keer dat ik er een zag, was hij er maar een paar dagen. Deze koereiger is er nu al zeker drie weken, is te zien op waarneming.nl."

'De koereiger komt niet ieder jaar'

Bennink was weliswaar niet de allereerste die de vogel spotte, maar wel de eerste die er een foto bij kon zetten op de website waar vogelaars hun waarnemingen bijhouden. Dat deze vogel helemaal alleen is, is volgens hem nu geen probleem. "Het is geen broedseizoen. Als dat aanbreekt, trekt hij vanzelf naar een broedplek en vindt een partner."

Op vogelbescherming.nl is het volgende over de koereiger te vinden.
'De van oorsprong uit Afrika afkomstige koereiger is één van de zeldzamere reigersoorten in ons land. De aantallen lijken de laatste jaren toe te nemen en in 1998 is voor het eerst met zekerheid gebroed in de Wieden (Overijssel), zonder succes overigens. In 2006 was er een evenmin succesvol broedgeval in de Braakman (Zeeland). Koereigers zijn minder dan andere reigers gebonden aan water, en aan te treffen in weilanden met koeien, paarden of schapen. Ook liften ze graag op de rug van een schaap of koe mee. Kijktip: Zeldzaam; Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, en de kop van Overijssel zijn bekende regio's waar koereigers geregeld aangetroffen kunnen worden.'

Herkennen kunnen we de koereiger nu allemaal, met de foto boven dit artikel. Om hem te horen, moet je geluk hebben. 'Normaliter zwijgzaam, bij roestplekken en in baltstijd enig staccato gekraak', lezen we op de website van Vogelbescherming.

Reigers

Nu we Bennink toch spreken: in weilanden zien we steeds vaker een spierwitte reiger, die qua postuur meer lijkt op de grijsgevederde reigers die we goed kennen. Wat is dat voor reigersoort?
"Dat is de grote zilverreiger, die is inderdaad spierwit. Maar die komt steeds vaker voor, nog net niet zo vaak als de blauwe reiger, maar is niet zeldzaam in Nederland. En dan heb je ook nog de purperreiger, wel een bijzondere verschijning, maar die zie je vooral 's zomers wel veel in Naardermeer en de Keverdijkse polder."

Onverwacht

Dat de koereiger deze keer wat langer bleef is dus uniek, en gaf Bennink de gelegenheid om hem goed op de foto te zetten."Maar nu heb ik hem wel gezien, van mij mag hij wel weer verder trekken. Onverwachte waarnemingen, dat zijn de leukste. In november zag ik bijvoorbeeld een zee-arend. Volkomen onverwacht, uit het niets kwam hij overvliegen."

Baardmannetje

Alle vogels zijn leuk, maar als hij er echt een moet noemen: het Baardmannetje, een klein zangvogeltje, die hoopt hij nog eens zelf te spotten in de buurt van Weesp. Daar is best kans op, volgens Vogelbescherming Nederland blijft deze vogel het hele jaar in Nederland. En als hij hem ziet, of een andere 'vreemde vogel' stuurt hij ons zeker weer een foto. "Want er mogen best vaker bijzondere vogels in de krant", vindt Bennink.