Afgelopen zomer presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Een belangrijk onderdeel hiervan is het energiezuiniger maken van bestaande woningen. Bij een koopwoning is de eigenaar hiervoor verantwoordelijk en daar zijn allerlei financierings- en subsidiemogelijkheden voor. Maar in het geval van een huurwoning is het voor de bewoners vaak lastig om zelf iets op het gebied van verduurzaming te ondernemen. En dat geldt al helemaal als je in een grote flat woont. In dat geval ligt de opgave bij de woningcorporatie en dat leidt tot nieuwe initiatieven. 

Crowdfunding

In het geval van Weesp is Ymere in zee gegaan met Iederzon. Dit bedrijf installeert en verhuurt in opdracht van Ymere zonnepanelen aan de huurders van de woningcorporatie. In het geval van een eengezinswoning is dat simpel - als het dak geschikt is tenminste - maar hoe doe je dat in een flat met tientallen appartementen onder hetzelfde relatief kleine dak? Het antwoord is: met zonnepanelen delen, crowdfunding eigenlijk. 

Iederzon heeft al € 231.250 bijeen (70%). De rest moet volgende week binnen zijn

Iedereen kan hieraan meedoen. Mensen die in de Meidoornflat wonen bijvoorbeeld. Of mensen die elders in Weesp wonen maar zelf geen zonnepanelen kwijt kunnen. Of mensen die in Limburg wonen en willen bijdragen aan een duurzamer Nederland. Of iemand in Abu Dhabi die het rendement wel ziet zitten. Er is € 330.000,- nodig voor het aanschaffen van 831 zonnepanelen. Die komen niet alleen op het dak van de flat in Weesp, het project behelst ook daken in Hoofddorp en Haarlem (wel allemaal Ymere-objecten). Iederzon heeft al € 231.250 bijeen (70%). Het restbedrag moet medio volgende week binnen zijn.

Korting op stroom

Iederzon Weesp werkt met obligaties. Met één ZonneDeel van 25 euro wordt jaarlijks 14,10 kWh opgewekt, genoeg om een 8 Watt LED-lamp 1762 uur te laten branden. De investeerders ontvangen hiervoor de marktconforme stroomprijs en krijgen na 15 jaar hun inleg terug. Klanten van stroomleverancier Greenchoice (de samenwerkingspartner van Iederzon) hebben extra voordeel want die kunnen ervoor kiezen de opgewekte stroom in mindering te laten brengen op hun eigen energienota waarbij de kale stroomprijs wordt gehanteerd. 

Investeren kan dus al vanaf 25 euro. Boven de 500 euro wordt er een korte investeerderstoets (vragenlijst) afgenomen. Mocht het project onverhoopt niet doorgaan, dan krijgen de mensen die zich hebben aangemeld hun inleg weer netjes terug, zo belooft Iederzon. De stroom die op het dak van de Meidoornflat wordt opgewekt, wordt verbruikt voor de centrale voorzieningen in de flat. Omdat het gebouw acht verdiepingen telt kan er op het dak niet genoeg stroom worden opgewekt voor alle huishoudens in het complex. 

Weesp Ecostroom

Iederzon is overigens niet het enige collectieve zonnestroomprojecten in Weesp en omgeving. Weesp Ecostroom is een energiecoöperatie waarbij buurtbewoners en ondernemers collectief energie opwekken op een dak in de buurt, bijvoorbeeld op een dak van bedrijfspand. Door waar het maar kan zoveel mogelijk groene stroom op te wekken en alles op één hoop te gooien, is er uiteindelijke genoeg groene stroom voor de hele wereld zo is het idee.