Het bestuurlijk akkoord werd getekend  door burgemeester Bas Jan van Bochove van Weesp en zijn Amsterdamse collega Femke Halsema en de wethouders Rutger Groot Wassink (Amsterdam) en Léon de Lange. Hierin staan de afspraken over hoe Amsterdam omgaat met de Weesper kernwaarden na de fusie in in 2022.

Ook het herindelingsontwerp werd getekend, het juridisch document dat de stedenfusie regelt en nog een vervolg krijgt in het parlement. 

Afronding proces

De ondertekening van het akkoord is de afronding van een lang proces waaraan bovendien heel wat vooraf is gegaan. Zo kwamen er afgelopen decennium meerdere fusiepartners voorbij - Weesp is populair - die even zo vaak het bos in werden gestuurd en langzaam maar zeker dreef Weesp richting de hoofdstad. Dat leidde tot veel mijlpalen met als meest historische datum 26 maart 2018. Toen gaf de gemeenteraad van Weesp tijdens een bijzondere raadsvergadering in de Grote Kerk er een klap op.Femke Halsema (boven) en Bas Jan van Bochove ondertekenen het bestuurlijk akkoord.


Historische datum

Die andere echt historische datum is 7 februari 2020: de dag dat het bestuurlijk akkoord is ondertekend. Bijna drie jaar later is de deal immers nagenoeg beklonken. Weliswaar kunnen er nog zienswijzen tegen de herindeling worden ingediend, maar de verwachting is dat die niet tot grote wijzigingen zal leiden.

Witte rook

Vorige week besloot de gemeenteraad van Amsterdam als eerste om in te stemmen met het herindelingsontwerp en gisteravond deed de gekozen volksvertegenwoordiging in Weesp hetzelfde, waarmee er witte rook was. De ondertekening van de huwelijkspapieren vond plaats in café-restaurant De Ysbreeker aan de Weesperzijde in Amsterdam. Dit is niet zomaar een leuke tent. De Ysbreeker is vernoemd naar de ijsbreker die hier van 1702 tot 1860 voor de deur lag. ‘s Winters baande deze zich een weg door het ijs tussen de Vecht en de Amstel waarmee de weg werd vrijgemaakt zodat de Amsterdamse bierbrouwers het zuivere water uit de Vecht aangeleverd konden krijgen om het beste bier te brouwen. 'Een mooi voorbeeld waaruit de hechte historische band tussen Weesp en Amsterdam blijkt', vinden de gemeentes. 

De bestuurders proosten op het bestuurlijk akkoord.

Klein feestje

De ondertekening was voor de raadsleden, het College van B en W en voor achttien Weespers een klein feestje waard. Zij gingen vanmiddag bij wijze van een soort schoolreisje met de bus naar De Ysbreeker. Dat zijn niet zomaar 14 Weespers. Toen Weesp de 'huwelijksvoorwaarden' opmaakte waaraan Amsterdam zou moeten voldoen, werden er 14 kernwaarden van Weesp geformuleerd en van elke kernwaarde was minimaal één Weesper getuige van de historische ondertekening. Dit zijn de kernwaarden en de personen die daaraan zijn gelinkt:

1. Behoud en versterk de historische waarde van Weesp. Cees Pfeiffer, voorzitter van de Historische Kring Weesp, is hiervan de vertegenwoordiger.
2. Behoud en versterk open (rivier) landschap, waarvoor landschapsarchitect Niek Roozen symbool staat.
3. Wonen: toegankelijkheid woningmarkt. Deze is gekoppeld aan Nel Janssen van de huurdersvereniging WMM (Wonen Met Maatwerk) en Karin de Haan van huurdersvereniging De Vechtstroom.
4. Bedrijvigheid en economie: Weesp als werkstad en waterstad, belangrijke economische en recreatieve waarde en diversiteit. Hiervoor was André Wierper van Weesp Marketing uitgenodigd.
5. Infrastructuur: verkeer en vervoer, openbaar vervoer verbeteren, bereikbaarheid. Cor de Boer reisde namens de 'klankbordgroep parkeren' mee.
6. Duurzaamheid: Weesp energieneutraal in 2030. Jelle en Rosan Honing (Kids Climate conference) stonden hiervoor symbool.
7. Het huidige voorzieningen niveau blijft behouden (fysiek: winkels, scholen, sport). Hiervoor was Remon Pontman, directeur Jozefschool, de vooruitgeschoven post.
8. Huidige sociale voorzieningenniveau moet in stand blijven (werkwijze sociaal wijkteam. Hans Blauwbroek, voorzitter adviesraad Sociaal Domein, en ervaringsdeskundige Eric Willemsen, die een kritische luis in de pels van de gemeente is, staan symbool.
9. Gemeenschapszin en het gemeenschapsgevoel in Weesp wordt actief bevorderd. Annelies Westra, voormalig voorzitter van het Oranjecomité, nam de honneurs waar.
10. Gemeentelijke belastingen blijven op een betaalbaar niveau.Dit leverde een plekje op voor Rob ’t Hart van het Toekomstpanel.
11. De gemeentelijke dienstverlening blijft minimaal op het huidige kwaliteitsniveau. Astrid Ventevogel werd hier namens ook weer het Toekomstpanel aan gekoppeld.
12. Afstand tussen burger en bestuur blijft zo kort mogelijk, ruimte voor eigen initiatief. Nel Mateman, onder andere voormalig raadslid en actief betrokken in de wijk Hogeweij, representeert deze kernwaarde.
13. Veiligheidsniveau blijft behouden. Dit was een mooie taak voor buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Meryem Doygun.
14. Geleidelijk proces toekomstvisie: Ambtelijke en bestuurlijke overgang. Joris Verhaar van het Toekomstpanel staat hiervoor paraat.

Een groepsfoto van de Weespers die symbool staan voor de 14 Weesper kernwaarden, met in hun midden de beide burgemeesters.

Beide burgemeesters hadden een cadeautje voor de ander om het feestje luister bij te zetten., Bas Jan van Bochove overhandigde Femke Halsema een foto van de ijsbreker die ervoor zorgde dat in winterse tijden Weesp vanuit Amsterdam en andersom bereikbaar was.
Halsema had voor Weesp een heel ander presentje. Zij toverde stadsdichter Gershwin Bonevacia uit de hoge hoed met een ode aan Weesp. Dat gaat zo:

Het is een wisselwerking

Pas als je in de oude binnenstad bent geweest. Van het stadhuis tot de Vriendschap.

Als je de Vecht ziet als levensader, zorg draagt voor het rivierenlandschap en vaarplezier.

Als het Fort aan de Ossenmarkt mag blijven, zonder dat alles waar je van houdt langzaam zal verdwijnen.

Als je kan schakelen van het perspectief van een bicultureel persoon naar het lot van een oudere Weesper. die het allemaal niet mer zo goed kan horen.

Als je je fijn voelt in een stampvolle bloedhete tent op Kwaku, De Uitmarkt of op het Sluis-en-Bruggenfeest. Je zorgt draagt voor de mensen en het ritme.

Als je kan leven in en wens van het heden zonder de wensen van onze toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Als je rekening kan houden met klimaat maar daarnaast met luchtkwaliteit, uitputting van voorraden, stijging van woonlasten, economische kansen.

Als je onderdeel wil zijn van een kleurrijke tuin waar alle bloemen met de liefde worden verzorgd. Van De Kleine Komedie tot aan City of Wesopa.

Als jouw toekomst in Nieuw-West maar evengoed in de Bloemendalerpolder mag zijn.

Als we vrienden kunnen worden, zonder verlies van identiteit.
Niet alleen bij leven, maar ook daarna.

Pas dan zal ik meer Amsterdam in de hoop in de hoop dat jij meer Weesp zou willen zijn.

Luchtig moment

De ondertekening van het bestuurlijk akkoord zelf was een plechtig, maar aan de andere kant ook een luchtig moment. De vier ondertekenaars werd gevraagd hoe zij terugkijken op het fusieproces en dat leverde alleen maar mooie woorden op. Als één ding al niet duidelijk was, dan werd dat het nu: een ijsbreker is niet nodig geweest om de onderhandelingen vlot te trekken. Femke Halsema zei het vooral mooi te vinden dat Weesp nu deel gaat uitmaken van het Amsterdams gedachtegoed. "Wij zijn Weesp en de Weespers daarvoor heel erg dankbaar."

Volgende stap

Bas Jan Van Bochove vond het tekenend dat onder de 18 betrokken Weespers ook personen zijn die liever hadden gezien dat Weesp zich had aangesloten bij Gooise Meren. 

'Ik had op voorhand gedacht dat het meer gedoe zou opleveren'

"Het is mooi dat zij er ook bij zijn om de volgende stap te zetten." Rutger Groot Wassink memoreerde dat er soms best pittige gesprekken zijn geweest, maar dat vooral geldt 'eind goed al goed.' "Soms stuur je elkaar na een bijeenkomst een geagiteerd appje, maar dat was het dan ook wel. Uiteindelijk is veel meer gekeken naar wat ons bindt dan wat ons scheidt, waarbij Weesp zich niet te klein moest maken en Amsterdam niet te groot. Ik had op voorhand gedacht dat het meer gedoe zou opleveren."
Léon de Lange vond het vooral een mooie periode. "In de aanloop nar het proces zat soms emotie en vooral de laatste maanden waren heel intensief waarin hel veel is gebeurd, maar waarin we een mooi resultaat hebben gehad."

'De laatste maanden waren intensief, maar we hebben een mooi resultaat bereikt' 

Niet in beton

Het herindelingsontwerp is nu nog niet in beton gegoten. Het ligt de komende weken ter inzage bij de zeven stadsloketten van de gemeente Amsterdam en in het informatiecentrum van de gemeente Weesp en iedereen die wil reageren, kan dat doen op www.weesp.amsterdam.nl.

Reactie

Na deze periode volgt een reactie van beide colleges waarin wordt aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het herindelingsontwerp. Naar verwachting behandelen beide gemeenteraden het uiteindelijke herindelingsadvies in mei 2020. Hiermee zijn de gemeentelijke voorbereidingen voor het wettelijk proces afgerond en staat niets een soepele gang door Tweede en Eerste Kamer meer in de weg.


De jonge Jelle en Rosan Honing bekijken aandachtig het bestuurlijk akkoord. Zij staan symbool voor een energieneutraal Weesp.