In totaal zijn er in de Gooi- en Vechtstreek tien zoekgebieden. De verwachting is dat hiermee in 2030 zoveel energie duurzaam opgewekt kan worden dat het bijna genoeg is voor het elektriciteitsverbruik van alle huishoudens in de regio.

Om de CO2-uitstoot in 2030 met de helft verminderd te hebben ten opzichte van 1990, zoals in het nationale Klimaatakkoord is afgesproken, moeten alle gemeenten bijdragen. Die werken samen in energieregio's aan een plan: de Regionale Energie Strategie (RES). Er zijn 30 energieregio's in Nederland. Zij moeten een bod doen over wat zij kunnen leveren aan energie uit zon en wind.