'De Aetsveldsepolder als locatie voor windmolens, hoe verzin je het'. En 'Laten we toch wat voorzichtiger zijn met ons landschappelijke erfgoed'. Twee reacties van lezers op het nieuws dat de Aetsveldse- en Bloemendalerpolder in zicht zijn als zoekgebieden voor windenergie in de concept-Regionale Energie Strategie (RES). Ook Weesper raadsleden vinden dat Weesp wel heel ambitieus ...

Wind

Dat bleek gisteravond in de commissie SOB, waar 'het uiten van wensen en bedenkingen inzake de concept-RES' op de agenda stond. Eerst eens die ambitie. Het klopt dat Weesp relatief veel zoekgebieden levert in de concept-RES, beaamt verantwoordelijk wethouder Maarten Miner (GroenLinks). Vier van de tien in totaal liggen in en in de buurt van Weesp, om p...