Zonder je te melden zo doorlopen naar de kamer van je vader, moeder of oma - dat is nog niet aan de orde. Maar sinds vrijdag kan er wel meer dan in de afgelopen 2,5 maand het geval was. Alle Vivium-locaties zijn bezig met het opstarten van een bezoekregeling. Op de meeste locaties is de eerste visite al geweest, op een enkele locatie duurt dat nog even.

Niet eenvoudig

Dat heeft alles te maken met de vorm van de instelling, het type bewoner en of de locatie te maken heeft (gehad) met coronabesmettingen, legt Marco Wisse uit. Hij is directeur klantgroep Geriatrische Revalidatie Zorg bij Vivium Zorggroep en voorzitter van het corona-beslisteam. 

"Op een Zorgeloos wonen-locatie als Oversingel waar veel bewoners een appartement huren en goed te instrueren zijn, gaat het opstarten van de bezoekregeling makkelijker dan een locatie als De Hogeweyk waar mensen met dementie en een vaak zwakke gezondheid worden verpleegd. Voor de Hogeweyk geldt bovendien dat we daar ondanks alle inspanningen helaas te maken hebben gehad met coronabesmettingen. Gelukkig is ook de Hogeweyk inmiddels weer coronavrij. Maar daar zullen we, volgens de richtlijn, nog even moeten wachten met het opstarten van bezoek - tot het verpleeghuis 14 dagen coronavrij is. Binnen Vivium zijn er op dit moment geen (nieuwe) besmettingen. Als dat zo blijft, zou uiterlijk 15 juni een bezoek aan alle locaties mogelijk moeten zijn.

'Sommige mensen hadden misschien op meer gehoopt'

Op een kier

Iemand bezoeken in Oversingel kan al wel, in de Hogeweyk nog even niet en de voorwaarden zijn hoe dan ook zeer strikt; Wisse kan goed begrijpen dat de reacties hierop wisselend zijn: "Sommige mensen hadden misschien op meer gehoopt. Wij zien ook het verdriet bij de mensen die al lange tijd geen bezoek hebben gehad en tijdens het contact dat we met hun familie hebben, voelen we dat gemis en verdriet ook. Je gunt het die mensen enorm, daarom zijn we ook al snel gaan werken met alternatieven, zoals Het Praathuisje en raambezoeken. De nieuwe bezoekruimtes zonder scheidingswand zijn weer een stap vooruit. Maar we moeten ook realistisch zijn. Door de deur weer een beetje open te zetten, loop je ook weer meer kans het virus binnen te krijgen."

Tweestrijd

Dat is best wel een tweestrijd, stelt Wisse: "Onze medewerkers hebben de afgelopen 2,5 maand hun eigen sociale leven aangepast, en kei- en keihard gewerkt om het voor de bewoners zo veilig mogelijk te maken en het tegelijkertijd zo prettig mogelijk te houden. Het zou heel erg zijn als we als gevolg van de versoepelingen over een paar weken weer terug bij af zijn. Daarom zou het niet verantwoord zijn nu in een keer weer volop bezoek van buitenaf toe te laten. Er zijn ook bewoners en familieleden die zich er juist zorgen over maken dat de deur nu op een kier gaat. Die hadden omwille van de veiligheid de deuren toch liever wat langer dichtgehouden. Er is voor beide veel te zeggen."

'Het is helaas nog steeds niet de bedoeling dat mensen elkaar gaan aanraken' 

Zonder plexiglas

De bezoekersstroom zal dus zorgvuldig moeten worden beheerst. Op de Vivium-locaties waar goed met de bewoners kan worden gecommuniceerd, wordt gefaseerd een versoepeling ingevoerd. Om te beginnen is - of wordt- er zo dicht mogelijk bij de hoofdingang een ruimte gecreëerd waar mensen enige tijd met elkaar kunnen doorbrengen. In deze ruimte is er geen afscheiding met plexiglas, zoals in Het Praathuisje bij de ingang van Oversingel wel het geval is. "Maar het is - helaas - nog steeds niet de bedoeling dat mensen elkaar hier gaan aanraken of omhelzen", benadrukt Wisse. "Die anderhalve meter afstand blijft ontzettend belangrijk en zo wordt de ontmoetingsruimte dus ook ingericht. Het is zeker geen kille spreekkamer, maar er staat ook geen uitnodigende grote bank om samen op neer te ploffen. We volgen nauwgezet of dit niet teveel risico met zich meebrengt. Als het goed gaat, kunnen we een volgend stapje in de versoepeling zetten."

Praathuisje blijft nog even 

De bewoners en cliënten van de locaties en hun eerste contactpersonen ontvangen een informatiepakket met mogelijkheden, afspraken, veel gestelde vragen en dergelijke. Het Praathuisje bij Oversingel blijft ondanks de inpandige ontmoetingsruimte nog een tijdje staan. “Voor een aantal mensen is dit een hele prettige en veilige manier van bezoek gebleken, dus ook deze mogelijkheid blijven we voorlopig graag bieden. Voor de bewoners met dementie in Oversingel is een speciale bezoekruimte ingericht."

"Over het algemeen is er vanuit bewoners en familie begrip en respect voor de maatregelen en wordt er positief op de bezoekmogelijkheden gereageerd. We hebben nu de deur op een kiertje gezet en net als bewoners en hun naasten kijken ook wij uit naar een volgend stapje. Voor alle betrokkenen is het fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Maar dat kan alleen op een veilige en verantwoorde manier als iedereen de RIVM-richtlijnen in acht blijft nemen.”