'Compleet eensgezind' is de omschrijving van het Hilversumse VVD-raadslid Hidde Fennema. De liberalen uit de hele Gooi en Vechtstreek hebben besloten samen op te trekken - en dat is best wel een ding - om de plannen voor zonnevelden in de Gooise natuur en het plaatsen van enorme windturbines van tafel te krijgen.

'Zoekgebieden in of nabij natuurgebied is ongewenst'

Daarmee verwijzen de Gooise fracties van de VVD naar de conceptversie van de Regionale Energie Strategie, beter bekend als RES. In april werd het dikke concept - meer dan driehonderd pagina's - voor Regio Noord-Holland-Zuid, waar de Gooi en Vechtstreek onderdeel van is - gepresenteerd. De plannen in dit document hebben voor flink wat maatschappelijke onrust gezorgd.

In dit voorstel staan zoekgebieden waarin het opwekken van zonne- en windenergie mogelijk is voor de energietransitie. Maar daar is veel kritiek op. Verschillende organisaties zijn tegen en ook het Hilversumse dagelijks bestuur ziet niets in het plaatsen van deze 200 meter hoge windmolens langs de A27.

Behouden

Op regionaal vlak scharen de VVD-fracties (Weesp, Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Wijdemeren, Blaricum, Laren en Eemnes) zich achter hetzelfde doel: opwekking van zonne- en windenergie in en nabij beschermde natuurgebieden geschrapt te krijgen uit de RES. "Wij zijn van mening dat wij het landschappelijke en natuurhistorische karakter van de streek moeten behouden", is de uitleg.

Zoekgebieden

In de Gooi en Vechtstreek gaat het om tien zoekgebieden die zijn ingetekend voor het opwekken van zonne- en windenergie. Zo voorziet het voorstel onder meer in zonnevelden en windmolens op het Gooimeer, wat voor een groot deel Natura 2000-gebied is. Verder zijn windmolens bedacht bij het Hilversumse Wasmeer, het vogelweidegebied en de Dode Hond bij het Eemmeer en in de Aetsveldse- en Bloemendalerpolder, vlak bij natuurgebied Naardermeer. "Hoewel het een denkrichting is voor de RES 1.0 wil de VVD er geen misverstand over laten bestaan dat zoekgebieden in of nabij natuurgebieden ongewenst zijn."

'Zoekgebieden in of nabij natuurgebieden zijn ongewenst'

Evident

Verbaasd zijn de liberalen over de zoekgebieden. Zeker omdat er weinig tot geen steun is voor deze duurzame maatregelen in cultuurhistorisch landschap. Grote natuurclubs als Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en het al eerdergenoemde GNR trokken in februari al aan de bel. Breed draagvlak lijkt er niet te zijn en dat is wel evident, is de VVD-stelling.

Geen noodzaak

Daar komt volgens de Gooise liberalen bij dat er helemaal geen noodzaak is voor al te ambitieuze plannen. "Gebleken is dat de voorlopige optelsom van de dertig regio’s de opgave van Nederland nu al overtreft, terwijl er nog tientallen jaren voor ons liggen met nieuwe technologie, zoals aqua- en geothermie. Deze eerste opgave van de Regio is echter een bevoegdheid van de wethouders Duurzaamheid van de acht gemeenten. Het is daarom dat wij een signaal willen afgeven, ook gelet op de politieke verhoudingen in de Regio Gooi en Vechtstreek", is de toelichting.

Op dit moment ligt het RES-concept, dat tot stand is gekomen na diverse sessies met inwoners, politici, deskundigen en belangengroepen, voor in de Gooise politiek. Donderdag 25 juni behandelt de Hilversumse commissie dit onderwerp bijvoorbeeld. Het is de bedoeling dat de VVD-fracties in iedere raad dezelfde motie zullen indienen. Na vaststelling in de gemeenteraden moet er een RES 1.0 komen.