Deze informatie staat in een raadsinformatiebrief die onlangs aan de leden van de gemeenteraad van Weesp is gestuurd. Aan hen was namelijk beloofd dat er dit najaar meer informatie over dit project zou komen.                     

In juni meldden we al dat de reconstructie van het kruispunt Amstellandlaan/Casparuslaan en de oversteek van de Papelaan (dit wordt als één project gezien) op de lange baan was geschoven. En dat terwijl de gemeente Weesp vergevorderde plannen had: ...