De Adviesraad Sociaal Domein Weesp adviseert de gemeente op alle ontwikkelingen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de  Participatiewet. Sinds 1 januari 2015 vallen deze onder de gemeente en toen is meteen de onafhankelijke adviesraad ingesteld. De advisering richt zich onder andere op de werkwijze en cliëntgerichtheid van het gemeenteloket, het wijkt...

Hoe nu verder

Omdat na 22 maart 2022 alles anders wordt in Weesp, trok de adviesraad afgelopen najaar maar eens aan de bel hoe het nu verder gaat. Dat gebeurde aan de hand van een uitgebreid advies, waarin met name wordt aangedrongen op een platform voor onafhankelijk ondersteuning. “Onafhankelijke cliëntondersteuning blijkt bij de uitvoering van beleid in het sociaa...