De gemeenteraad kan rekenen op een lange zitting in oktober, want er worden dan liefst drie visies vastgesteld: het Mobiliteitsplan, het groenbeleidsplan en de Omgevingsvisie Weesp 2050. Vooral de laatste is belangrijk, want dat wordt een algemeen verhaal waarin alle andere visies voorkomen en waarin het gaat om de indeling van de openbare ruimte van Weesp tot en met 2050.

Normaal gesproken loopt de bevolking niet warm voor dit soort trajecten, maar dat is anders bij de Omgevingsvisie. Die leeft in Weesp, want ruim honderd Weespers hebben een zogeheten zienswijze ingestuurd op het concept. Blijkbaar maken veel Weespers zich druk of misschien wel zorgen over wat Weesp als stadsgebied van Amsterdam te wachten staat. Amsterdam heeft daarbij toegezegd dat de Weesper ...