De ondernemers op Bedrijventerrein Nijverheidslaan vinden het bouwplan voor 115 woningen op een al jaren braakliggend terrein maar  niets. Deze wijk moet Weesperwerf gaan heten en er komen 30 studio’s in het betaalbare huur segment (sociaal), 10 grondgebonden eengezinswoningen in het middeldure huur segment, 11 grondgebonden eengezinswoningen in de vrije sector huur en 64 grondgebonden een...

Negen zienswijzen

Er zijn in totaal negen zienswijzen ingediend. Samen met ondernemersvereniging IVW hebben de ondernemers een zienswijze opgesteld in het kader van de geplande wijziging van het bestemmingsplan - want dat moet gebeuren - en ook individueel hebben ondernemers evenals een aantal omwonenden bezwaar gemaakt tegen de plannen. De ondernemers zijn met name bang dat de toekomst...