Waar de naam Cacaokwartier vandaan komt en wie deze heeft verzonnen? Wie het weet, mag het zeggen. Maar in elk geval heeft de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte er blijkbaar een klap op gegeven, want tijdens een recentelijke vergadering van de commissie SOB dook de naam als uit het niets op. “Allereerst willen wij u meegeven dat de naamgeving van het project is veranderd. De naam van het proj...