Fossiele brandstoffen, een hot topic tijdens de klimaattop in Glasgow, maar wat zijn dit ook alweer? Even kort opfrissen: Het grootste gedeelte van de energie die we gebruiken, komt uit fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit versteende resten van planten en dieren. Er is dus een beperkte hoeveelheid van. En op den duur raken de fossiele brandstoffen –...