D66 Gooise Meren roept het college van B&W op om deze motie niet uit te voeren. “Ook hopen we dat het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek en de andere gemeenten in de regio dit voorstel niet steunen.”

Onbegrijpelijke keuze

Een krappe meerderheid van de gemeenteraad is meegegaan in deze motie. Voor D66 een onbegrijpelijke keuze, zowel inhoudelijk als financieel. Balzar: “Het lijkt wellicht een goed besluit; één bak minder voor de deur of achter in de tuin, maar dat is toch echt te kort door de bocht. De inwoners krijgen hier niets voor terug; het plastic afval verd...