Steeds minder mensen doen een beroep op het UWV.
Steeds minder mensen doen een beroep op het UWV. Foto: Hans Peijs

Kansen voor jongeren in Gooi en Vechtstreek in het mbo

Algemeen

WEESP Het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is in januari opnieuw iets toegenomen ten opzichte van de vorige maand. In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek telde UWV in januari 4.646 WW-uitkeringen. Dit is een stijging van 0,6 procent ten opzichte van december. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen ook iets toe. Weinig beweging in aantal WW-uitkeringen in de regio

Na december is er in januari ook sprake van een lichte stijging van het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. Eind januari 2021 verstrekte UWV hier in totaal 4.646 WW-uitkeringen. Dat waren er 27 meer dan een maand eerder. Landelijk steeg het aantal verstrekte WW-uitkeringen ook licht. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek met 976, ofwel 26,6 procent. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 19,5 procent.

Geringe verschuivingen

Ook per sector waren er slechts geringe verschuivingen waarneembaar. De grootste stijging kwam vanuit de industrie (metaalindustrie, installatie, voertuigen alsmede de voeding- en genotmiddelenindustrie). In de sector overige commerciële dienstverlening steeg het aantal WW-uitkeringen eerder nog, maar was er de afgelopen maand juist weer een lichte daling zichtbaar. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef met 3,4 procent gelijk aan dat van vorige maand. Hiermee lag dit percentage ook in januari boven het landelijk gemiddelde, dat ook niet veranderde en wederom op 3,1 procent uitkwam.

Mismatch 

Een mismatch tussen aangeboden en gevraagde kwaliteiten zorgt er niet alleen voor dat toetreders tot de arbeidsmarkt nadelen van hun studiekeuze ervaren. Ook de Nederlandse samenleving als geheel doet dat. Als zich tekorten op de arbeidsmarkt voordoen aan praktisch en specialistisch geschoolde vaklieden, dan kan dat gevolgen hebben voor productie en dienstverlening. UWV en SEO Economisch Onderzoek hebben daarom voor mbo-opleidingen vanaf niveau 2 onder meer de startpositie op de arbeidsmarkt in beeld gebracht. Het onderzoek heeft betrekking op de periode voor de coronacrisis om vertekening te voorkomen.

Populair

In Gooi en Vechtstreek zijn vooral opleidingen op het gebied van economie en zorg & welzijn populair. Techniek is dat beduidend minder, zoals de twee figuren hierna laten zien. Deze situatie hangt deels samen met de structuur van de regionale werkgelegenheid, waarin industrie en bouw een kleiner aandeel hebben dan landelijk. Bouw en technische sectoren kampen nog steeds met tekorten op de arbeidsmarkt. Een groot deel van deze studenten stroomt door naar een hoger niveau of een vervolgstudie aan het hbo.

Partners op de arbeidsmarkt werken samen om krapte in bepaalde sectoren en beroepen onder de aandacht te brengen van (werkzoekende) geïnteresseerden. Het Servicepunt Techniek is een voorbeeld van zo’n samenwerkingsverband voor de arbeidsmarktregio’s Gooi en Vechtstreek, Amersfoort en Utrecht. Wie meer wil weten over werk in de techniek wordt met de mensen daar in contact gebracht, vertelt Ben van der Knoop, manager Werkgeversdienstverlening bij UWV in Hilversum. “Belangstellenden krijgen informatie over onder meer scholingsmogelijkheden en er zijn loopbaancoaches en arbeidsmarktcoaches beschikbaar. Ook kunnen ze een beeld van de praktijk krijgen in de Beroepentuin in Utrecht. Daar komen enthousiaste reacties op.” UWV is een van de partners in het Servicepunt Techniek.

Rapport op werk.nl

Het rapport ‘De arbeidsmarktpositie van mbo’ers’ is te vinden op de arbeidsmarktpagina’s van werk.nl. Er is gekeken naar de duur tot een substantiële baan is verworven, of werkgevers een vast contract aanbieden en welk salaris mensen verdienen. Eerdere rapporten brachten de positie van hbo’ers en academici op de arbeidsmarkt in beeld.

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant