Steeds minder mensen doen een beroep op het UWV.
Steeds minder mensen doen een beroep op het UWV. Foto: Hans Peijs

UWV: Aantal WW-uitkeringen jongeren in de regio gelijk aan voor coronacrisis

Bedrijven

WEESP In de arbeidsmarktregio ‘t Gooi en de Vechtstreek telde UWV in juli 3.782 WW-uitkeringen. In de regio werden in juli 208 WW-uitkeringen minder verstrekt dan in juni 2021. Dit is een daling van 5,2 procent (-208 WW-uitkeringen).

Ook landelijk nam het aantal uitkeringen in juli af. Deze daling was met 5,9 procent iets sterker dan die in de arbeidsmarktregio ‘t Gooi en de Vechtstreek. Het WW-percentage daalde opnieuw en komt deze maand uit op 2,7 procent van de regionale beroepsbevolking. Het landelijke WW-percentage was afgelopen maand 2,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking..

Coronacrisis

De coronacrisis trof jongeren sterker dan ouderen. Veel jongeren verloren hun werk, omdat zij vaker dan ouderen een flexibel arbeidscontract hebben. Ook werkten ze vaker in horeca en detailhandel. Deze sectoren werden tijdens de eerste golf sterk getroffen door de lockdown en de coronamaatregelen. De uitbraak van het coronavirus maakte bovendien veel werkgevers in de getroffen sectoren onzeker over de toekomst en over het in dienst houden van personeel. Sommige sectoren kwamen zelfs tijdelijk helemaal tot stilstand en een aanzienlijk aantal bedrijven staakte een korte periode hun productie c.q. dienstverlening door gebrek aan klandizie. Het relatief verloop van de WW-uitkeringen van jongeren en ouderen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is te zien in onderstaande grafiek.

Het aantal WW-uitkeringen dat aan jongeren tot 27 jaar werd verstrekt nam vorig jaar in de regio ‘t Gooi en de Vechtstreek tussen februari en mei tijdens de ‘eerste golf’ met 187 procent toe van 171 naar 491 uitkeringen. Bij 50-plussers was de stijging met 8 procent meer uitkeringen over die periode veel gematigder. Het aantal WW-uitkeringen dat aan ouderen werd verstrekt nam toe van 1.668 in februari tot 1.782 in mei. De ‘tweede golf’ na de zomer van 2020 zorgde in de regio ‘t Gooi en de Vechtstreek voor een minder sterke daling van het aantal WW-uitkeringen. Tussen september en december 2020 nam het aantal WW-uitkeringen bij jongeren tot 27 jaar nog licht toe met 7 procent van 328 tot 350. Bij 50-plussers nam het aantal WW-uitkeringen met hetzelfde percentage van 7 procent toe van 1.825 tot 1.946. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan werden er destijds opnieuw maatregelen getroffen. 

Gunstiger economisch klimaat

De werkgelegenheid van jongeren in de arbeidsmarktregio ‘t Gooi en de Vechtstreek staat in 2021 minder onder druk. UWV verstrekte eind juli 2021 in deze regio aan jongeren 175 WW-uitkeringen, oftewel nagenoeg gelijk aan februari 2020 (destijds 171). Bij ouderen is het aantal uitkeringen met 1.808 in juli 2021 8 procent hoger dan in februari 2020 (destijds 1.688). Behalve de verbeterde economische situatie en seizoensinvloeden in het eerste halfjaar van dit jaar, hebben de versoepelingen van de coronamaatregelen aan de daling van het aantal WW-uitkeringen bijgedragen.

De meest voorkomende beroepen van werkzoekenden met een WW-uitkering zijn onder meer ondersteunend secretarieel medewerkers, receptionisten & telefonisten, medewerkers bedrijfsrestaurant en taxi- & particulier chauffeurs. Werkzoekenden met zo’n beroep zouden een beroepsoverstap naar een kansrijker beroepen kunnen overwegen en eventueel de mogelijkheden tot omscholing kunnen onderzoeken, waarbij het leerwerkloket ondersteuning kan bieden.

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant