De gemeenteraad zegde het vertrouwen in Munneke Smeets op na een fel debat over haar keuzes over een aan te pakken spoorwegovergang. Munneke Smeets kwam de afgelopen weken onder vuur te liggen nadat ze, achter de rug van de raad om, tornde aan een genomen raadsbesluit over de spoorwegovergang aan de Comeniuslaan.

De gemeenteraad twijfelt aan de integriteit van de wethouder

De wethouder toverde een second opinion uit de hoge hoed, waarmee ze de raad vervolgens probeerde te overtuigen dat het veiliger was om alsnog de spoorwegovergang af te sluiten voor autoverkeer. Iets waar ze zich in het verleden als fractievoorzitter van haar partij al hard voor maakte, maar toen geen politiek draagvlak voor kreeg.