Ria en Robert Hagen van de Hagen Groep, beton- en zandtransport, Marco Buurman van JUMO Meet- en Regeltechniek en Wim Bos van Wim Bos Transport vertegenwoordigen in dit interview alle ondernemers aan de Rijnkade. Ondernemers die, zeggen zij, unaniem tegen woningbouw zijn. En ook een overgrote meerderheid van de bewoners van Aquamarin (Wim Bos woont hier, dus weet precies hoe hier de hazen lopen-red.) ziet woningbouw niet zitten. "Alleen woningcorporatie Ymere, eigenaar van een aantal panden op de Rijnkade, en de wethouder zijn te spreken over dit plan", aldus de ondernemers.

Appartementen

'Dit plan' is het idee om aan de Rijnkade appartementen te bouwen. Nieuw is dit niet. Het kwam voor het eerst voor in de Structuurvisie Bedrijventerreinen uit 2010. Maar toen hield de crisis huis en kwam de woningbouw op z'n gat te liggen, waardoor het idee in de vergetelheid raakte.

Tot dit jaar.

Opeens kwam het plan voor woningbouw aan de Rijnkade weer boven tafel. Woningcorporatie Ymere lijkt er al op te hebben voorgesorteerd, want een behoorlijk aantal bedrijfshallen aan de Rijnkade (het betreft de hallen direct om de hoek van de Amstellandlaan) is inmiddels eigendom van Ymere, die ze verhuurt aan diverse bedrijven.


Groot obstakel

De ondernemers aan de andere kant van de Rijnkade vormen echter een obstakel. Deze bedrijven zijn eigenaar van hun terrein en de opstallen. Zoals Bos Transport, dat hier al decennia lang is gevestigd (sinds het van de gemeente weg moest uit het centrum van de stad). En zoals de Hagen Groep, die pal onder de brug de Uitkomst een succesvol grondverzet- en betonbedrijf bestiert (en ook sinds het in de jaren zeventig weggesaneerd werd van de Utrechtseweg). En zoals JUMO, dat hier ook al bijna veertig jaar is gevestigd. Deze ondernemers willen gewoon verder met hun bedrijfsvoering, zoals ze dat al jaren doen. Maar nu is er ruis op de lijn.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Die begon met een uitnodiging voor twee voorlichtingsbijeenkomsten op 10 juli over de woningbouwplannen voor dit gebied. Die viel de stomverbaasde ondernemers koud op hun dak. Met name omdat in de uitnodiging al gesproken werd over bijvoorbeeld bouwhoogtes. Dat insinueerde, vinden zij, dat alles al in kannen en kruiken was en de ondernemers enkel betrokken worden bij het invullen van bepaalde details.
Op de bijeenkomsten hing dan ook een geprikkelde sfeer. En toen al snel na opening van de bijeenkomst bleek dat niemand, zowel ondernemers als omwonenden, zit te wachten op woningbouw werd de presentatie met impressietekeningen van de 'nieuwe' Rijnkade al snel weggeklikt en bond, zo ervoeren de ondernemers althans, de gemeente in met de mededeling dat het slechts schetsen waren en dat er nog niets besloten was.

Belastend

De bezwaren van de ondernemers zijn talrijk. Om te beginnen is dit een industrieterrein waar bedrijven zijn gevestigd die min of meer belastend zijn voor de omgeving. Ria Hagen: "De Vereniging Nederlandse Gemeente schrijft in haar richtlijnen dat dergelijke bedrijfsactiviteiten niet gemengd moeten worden met woningbouw. Daarnaast voorziet de gemeente Weesp niet in een alternatief industrieterrein elders. En door de aard van onze bedrijven vind je niet zomaar een andere vestigingslocatie."

Hagen heeft groot vaarwater en een loswal nodig

Groot vaarwater

Hagen heeft bijvoorbeeld groot vaarwater en een loswal nodig. Om die reden was het bedrijf jarenlang geïnteresseerd in het Domein en de waterzuivering, maar dat is er nooit van gekomen. En net als Bos en JUMO is Hagen een puur Weesper bedrijf dat hier graag wil blijven. Daarnaast zijn de ondernemers aan de Rijnkade gezamenlijk goed voor circa vierhonderd arbeidsplaatsen. Daar mag ook wel aan worden gedacht want: "Er vertrekken al te veel bedrijven naar Almere."

Functiemenging

Het tweede bezwaar zit in de functiemenging. Doordat Hagen en Bos al een historie hebben met naderende woningbouw waardoor bedrijfsverplaatsing afgedwongen werd, is woningbouw op een deel van de Rijnkade voor hen dan ook geen optie. Wim Bos zegt daarover: "Het is de bedoeling dat er appartementen komen en dan wil je niet dat er zeer vroeg in de morgen zwaar vrachtverkeer van ons, Hagen of andere ondernemers van het industrieterrein Noord langs je deur rijdt. Ik snap dat heel goed en daarom moeten die woningen hier niet worden gebouwd."


Lucht klaren

16 oktober vond een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van elf bedrijven, een afvaardiging van IVW en de wethouders Vos (Ruimtelijke Ordening) en Heijstee (Economische Zaken) om de lucht wat te klaren. De ondernemers hielden gemengde gevoelens over aan dit overleg. Ze komen met verschillende voorbeelden. Zo werd enerzijds door wethouder Vos duidelijk gezegd dat er geen reden is tot zorgen omdat er nog geen plannen zijn, maar anderzijds werd de ondernemers in de schoenen geschoven dat zij in 2010 geen bezwaar hebben gemaakt en dat zij toen kansen hebben laten liggen.
Ook kwam het verwijt dat de ondernemers niet met alternatieve ideeën over de brug komen voor de omstreden panden. "En dan de uitspraak, die door de gemeente niet genotuleerd is, dat de ondernemers zich eens moeten herbezinnen over hun bedrijfsactiviteiten. Dat kan toch niet, zo'n uitspraak. Alsof je tegen een autofabrikant zegt: jij moet maar eens bakker worden."

'Wij hebben een ander belang dan mensen die hier 'best wel' zouden willen wonen'

Belanghebbenden

Aan de Rijnkade is men ook benieuwd naar de door de gemeente genoemde vijfhonderd belanghebbenden die zijn aangeschreven door de gemeente. "Wie zijn dat, behalve de ondernemers, de woningcoöperatie en de bewoners van Aquamarin? Wordt er dan geen enkele redelijkheid toegepast en onderscheid gemaakt tussen direct- en indirectbelanghebbenden?", vragen ze zich af. "De gevestigde ondernemers hebben een heel ander belang dan iemand die 'best wel' aan de Rijnkade zou willen wonen in de toekomst."
En er is nog iets: in het WeesperNieuws stond afgelopen zomer een artikel dat wethouder Vos meningen en voorstellen verzamelt en daar een mooie soep van gaat koken. "Maar wij willen geen soep. En wie heeft er eigenlijk soep besteld?"

Schuren

Kort en bondig: het is duidelijk dat de ondernemers de plannen – ook al worden het geen plannen genoemd – niet zien zitten. Want het kan volgens hen kort of lang duren, maar op een gegeven moment gaat het schuren: zwaar vrachtverkeer in de vroege ochtend langs je nieuwe woning. Dat gaat leiden tot problemen. En dat staat nog los van het feit dat de Rijnkade onderdeel is van een doorgaande verbinding tussen de Provincialeweg en de A1, bedoeld voor vrachtverkeer. Wim Bos: "De brug de Uitkomst is ooit aangelegd om het verkeer door het centrum te reduceren. Dat betekent dat alle ondernemingen op Industrieterrein-Noord er last van gaan krijgen en dat moet worden voorkomen."

Reactie naar gemeente

JUMO, Hagen en Bos hebben een formele reactie aan de gemeente gestuurd en gaan ervan uit dat ook andere ondernemers gereageerd hebben. De komende maanden staan wat hen betreft in het teken van overleg en verzet tegen de plannen. Ria Hagen: "De ondernemers aan de Rijnkade zijn strijdvaardig en vast van plan om alles en iedereen te mobiliseren voor het behoud van dit deel van het industrieterrein. En wij doen een appel op het gezonde verstand van wethouders en raadsleden dat de gemeente geen potentieel conflicterende situatie zal creëren binnen haar grenzen."

Vervolgbijeenkomst

De gemeente lijkt haast te willen maken met de verdere uitwerking want op 20 november is er een vervolgbijeenkomst in het stadskantoor. "In deze tweede bijeenkomst willen we u informeren over een volgende stap in de aanpak van het gebied Amstellandlaan/Rijnkade", laat de gemeente in de uitnodiging weten.