Er staat nogal wat werk op stapel en daarom kwamen heel wat omwonenden afgelopen donderdag naar het gemeentehuis om informatie op te halen en vragen te stellen. De inloopavond trok vele mensen aan die zich allemaal bogen over grote papieren met daarop de plannen. Dit leverde vooral nog veel vragen op bij de aanwezigen.

Grootste verandering in de ProRail-plannen is dat er nog maar twee sporen overblijven, het station aan de kant van de Action een entree krijgt en de rails wordt verlegd waardoor de trein richting het Naardermeer niet meer 80, maar 130 kilometer per uur gaat rijden. Tel daar nog de faunapassages en de ondertunneling bij de Karnemelksesloot bij op en dan heb je in grote lijnen de plannen die deze zomer al klaar moeten zijn. Om al het werk rond te krijgen, zal bijna de hele maand augustus geen enkel treinverkeer mogelijk zijn. Hiervoor worden bussen ingezet.

Tussen 3 en 26 augustus gaat het werk de klok rond door
 

Toon Kessen en zijn buren voorzien geluidsoverlast. Ze wonen aan het spoor aan de Juliana van Stolberglaan. "Ik hoor dat ze dag en nacht met werkzaamheden bezig zullen zijn in augustus. Dat betekent nogal wat voor ons. Je kan er over praten of briefjes in de bus doen, maar ik mis nu wat de impact van al dat geluid op ons gezin zal zijn. We hebben drie kinderen. De werklui zijn straks dag en nacht aan het werk. Ik weet niet of we dan in ons huis kunnen blijven."

Geen treinen in augustus

ProRail en de wethouder winden er geen doekjes om. Beide partijen stellen dat omwonenden het beste op vakantie kunnen gaan in augustus. Want tussen 3 en 26 augustus zal het werk de klok rond doorgaan. "Zal er dan ook extra surveillance vanuit de politie zijn als iedereen op vakantie is en de huizen leeg staan?" Waar kunnen we heen met klachten als het zover is?" Het zijn zomaar wat vragen die leven op de bijeenkomst.

Andere zorgen die geuit worden gaan bijvoorbeeld over het kappen van de bomen. Wat doet dat met het geluid en het aanzicht? Hoe wordt de vrijgekomen grond ingericht? Hoe komt de nieuwe entree er aan de kant van de Action uit te zien? En waar komt die precies? Blijft de tunnel naar de andere kant van het spoor gehandhaafd? Waar zullen de NS bussen parkeren als het treinverkeer plat ligt? De vragen vliegen over tafel en de experts doen hun best het allemaal zo goed mogelijk uit te leggen. Toch blijkt nog niet alles in kannen en kruiken. Zo is er nog geen ontwerp voor de entree van het station aan de Westzijde. De Historische Kring Bussum, gebruiker van een grote vleugel in het stationsgebouw, heeft wel te horen gekregen dat ze weg moeten. Maar waarheen? Daar is nog geen antwoord op.

Overweg Comeniuslaan krijgt automatische halve overwegbomen mét bellen

Meepraten

De gemeente zal de inwoners nog uitgebreid spreken over twee zaken die de aandacht hebben. Wethouder Geert-Jan Hendrikse heeft (tijdelijk) de portefeuille en vertelt wat het plan is. "We moeten bekijken hoe we het station toegankelijk willen maken. Zo moeten we bijvoorbeeld de aanrijroute vanaf de kant van de Action goed bestuderen. Verder werkt de gemeente aan een bredere gebiedsvisie. Ook daarbij gaan we met inwoners praten over de beste oplossingen. Er is veel potentieel en wat willen we precies? Als de sporen weg zijn komt daar veel grond vrij en daar moet een plan voor komen. Ook zie je dat de parkeerplaats vaak leeg is, dat kan anders."

Overweg

In de zaal lopen ook bewoners van het buurtcomité Generaal de la Reijlaan. Onder anderen Ludo Mees en Ben de Veth zetten zich al jaren en jaren in voor een veiligere overweg. "We hebben onze punten overhandigd aan de wethouder en hopen dat onze zorgen en suggesties goed opgepakt worden. We hebben al heel wat wethouders zien komen en gaan. We hopen echt dat er nu een aantal eenvoudige punten worden meegenomen. Het doortrekken van de fietspaden op de spoorwegovergang met duidelijke markering. Dat is zoiets, wat toch gemakkelijk te realiseren moet zijn."

De overweg bij de Comeniuslaan wordt ook grondig aangepakt. Hier komen zogenoemde automatische halve overwegbomen. Het geluid van de bellen is niet iets waar omwonenden om staan te springen. De bomen zullen hier vaker open gaan dan nu het geval is. De gemeente heeft aangegeven de aanrijroute als een 'auto te gast' straat in te willen richten.

'Het station is vanuit het Spiegel en het Ministerpark straks veel beter te bereiken'

Slochterenlaan

Bewoners van de flat aan de Slochterenlaan zijn ook extra nieuwsgierig naar de plannen. Zij zullen straks veel meer voertuigen en reizigers voor hun deur krijgen. "Oh bah, nog meer auto's, constateert een flatbewoonster. Lucy van Vrijberghe is vooral benieuwd voor de groene speelweide aan de andere kant van de flat wel behouden blijft. "Daar ben ik groot voorstander van." Kees Peters is bij met wat hij ziet: "Het station is vanuit het Spiegel en het Ministerpark straks veel beter te bereiken. Je komt aan en klimt zo het perron op in plaats van om te rijden of te wachten totdat de spoorbomen bij de Comeniuslaan open gaan. Paul Klein ziet niets nieuws. "De plannen zijn steeds uitgesteld het is al voor de derde keer dat het wordt aangekondigd. Het lijkt erop dat het nu wel door zal gaan. Ik wil wel weten waar de uitgang precies komt. Ook hoop ik dat de nachttreinen weer gaan rijden."