Met ingang van 1 januari 2020. Als het aan wethouder van verkeer Leon de Lange (D66) ligt, zou dat een mooie datum zijn om te starten met vergunningparkeren in delen van Weesp. Maar pin hem er niet op vast. Er moeten nog allerlei praktische zaken geregeld worden. En het zou ook best nog wel eens eerder ingevoerd kunnen worden, want hoe eerder hoe beter.

Nieuwe onderzoeken, parkeeradvies van deskundigen, klankborden met inwonersParkeren, het is al zeker 10 jaar onderwerp van discussie in Weesp, nooit leidde het tot iets. Maar een parkeerprobleem is er wel degelijk. Vorig jaar pakte het college van B en W de draad weer op.  Er kwamen nieuwe onderzoeken, uitmondend in een parkeeradvies van deskundigen, dat dan weer werd besproken in een klankbordgroep en met bewoners van verschillende wijken in het participatieproces. Dat alles heeft nu geleid tot een discussienota. Dinsdagavond boog de raadscommissie zich over dit praatstuk. 

Voorlopige conclusie: een parkeerplan is in Weesp nóg lastiger te vinden dan een parkeerplek. 

Wat erin staat? Plannen voor het invoeren van parkeervergunningen en betaald parkeren in vier delen van Weesp, satellietlocaties voor parkeerders buiten het centrum, bestaande parkeerplekken opofferen voor fietsparkeren en terrassen. En hoe gaat de gemeente dat vervolgens allemaal denkt te regelen, financieren én handhaven, samen met Amsterdam trouwens.

Bespreking gestopt

Als alles in deze discussienota door de gemeenteraad omarmd wordt, kan het stuk promoveren tot 'parkeerplan Weesp', dat, zo hoopt het college van B en W, eind april 2019 vastgesteld kan worden in de gemeenteraad. Dan moeten ze die discussie wel eerst afmaken: dinsdag werd de commissievergadering middenin de bespreking van de discussienota gestopt. De raadscommissie heeft in haar reglement opgenomen dat er niet meer na 23.00 uur vergaderd wordt - en het was al 23.05 uur. 

Ook de bewoners, met allemaal verschillende belangen, werd om inbreng gevraagd Dat er in Weesp een parkeerprobleem is, is duidelijk. Het onderzoek van vorig jaar stelde dat vast. Voor het vinden van oplossingen werd behoorlijk wat tijd uitgetrokken. Er moesten creatieve oplossingen komen, waarbij ook emotie zou komen kijken, verwachtte Astrid Heijstee (WSP), vorig jaar nog de wethouder van parkeren. Die oplossingen moesten niet alleen in het stadhuis worden bedacht, ook de bewoners werd om inbreng gevraagd. Bewoners met heel verschillende belangen, ook al omdat ze in de verschillende delen van Weesp met verschillende parkeerproblemen kampen. Die gesprekken met de bewoners werden eerder dit jaar gevoerd door wethouder De Lange, Heijstee's opvolger op dit dossier. "Positief verhit", noemde hij de informatieavond voor bewoners van het centrum.

De maatregelen op een rijtje

Een combinatie van maatregelen moet het parkeerprobleem in Weesp verzachten. Ze verschillen vaak per wijk.  We zetten ze hier nog even op een rij.

Centrum
Betaald parkeren in combinatie met vergunningen.
Alleen betaald parkeren en niet met vergunning binnen de gereguleerde uren op het noordelijk deel van de Nieuwstraat en Nieuwstad,  de Kerkstraat en een deel van de Hoogstraat, hier mag maximaal 2 uur geparkeerd worden.
Maximaal 1 vergunning per huishouden.

Herensingelkwartier
Betaald parkeren in combinatie met vergunningen.
Maximaal 2 vergunningen per huishouden, op termijn nog maar maximaal 1.

Stationsgebied
Betaald parkeren in combinatie met vergunningen.
Alleen betaald parkeren en niet met vergunning binnen de gereguleerde uren op het parkeerterrein aan de Sportparklaan.
Alleen betaald parkeren en nooit met vergunning op het P+R terrein.
Maximaal 2 vergunningen per huishouden, op termijn nog maar maximaal 1.

Leeuwenveld
Betaald parkeren in combinatie met vergunningen.
Maximaal 2 vergunningen per huishouden, op termijn nog maar maximaal 1.

Uren parkeermeter
De gereguleerde uren zijn op werkdagen 10.00-18.00 uur, vrijdag tot 20.00 uur en zaterdag 10.00-17.00 uur. Daarbuiten is parkeren gratis, ook zonder vergunning. 

Nieuwe parkeerplaatsen rond centrum
Omdat de verwachting is dat er onvoldoende parkeerplekken zullen zijn in met name het centrum, moeten er elders 'satellietparkeerplaatsen' komen. Het college denkt hiervoor aan enkele locaties in de wijk Zuid II en het braakliggende terrein aan de Prinses Irenelaan.  

Rond het centrum moeten satelliet-parkeerplaatsen komen

Insprekers

Dinsdag was het de beurt aan de gemeenteraad om de maatregelen te bespreken. Maar niet voordat een drietal insprekers nog hun mening hadden gegeven. Die kwamen uit heel verschillende hoeken, maar hadden gemeenschappelijk dat zij zich niet gehoord voelden in het uitgebreide participatietraject.

Zoals Tamara van Stroe, eigenaar van restaurant Il Bocconcino da Rimini, die sprak namens de horeca-ondernemersvereniging. Zij waren nooit uitgenodigd voor een bijeenkomst, meldde ze. Zij had vragen over de getallen in de discussienota voor de opgeofferde parkeerplaatsen ten bate van terrassen en parkeerplaatsen voor elektrische auto's en fietsen. Haar dringende advies: 'We wachten al drie jaar op de terrassennota en bijna twee jaar op de parkeernota. Neem snel een besluit, hoe moeilijk ook. Hier wordt niemand blij van.'

Bewoners voorrang

Rokus Gunnink was er "namens de Stichting Bewonersbelangen Weesp in samenspraak met het Buurtcomité Voorgracht en de vele bewoners die wij als stichting hierover gesproken hebben." Hij vroeg de raad twee punten in het achterhoofd te houden bij de beoordeling van de maatregelen: bewoners moeten altijd voorrang krijgen - zoals in de nota staat -  en de norm voor een aanvaardbare afstand tussen een woning en een parkeerplaats is 100 meter.

Eindtijd 18.00 uur probleem of niet? In de eindtijd van de regulering van 18.00 uur ziet Gunnink een probleem voor bewoners die na dat tijdstip thuiskomen. Overigens is die tijd volgens het college juist zo gekozen op verzoek van - blijkbaar andere - centrumbewoners. Gunnink betreurt het dat hij zo weinig van de inbreng van de Stichting Bewonersbelangen terugvindt in de discussienota. "Is het niet de moeite waard om de haalbaarheid van het parkeerplan van de Stichting Bewonersbelangen Weesp eens serieus te onderzoeken?"

222 nieuwe parkeerplaatsen in Zuid II

Uit de wijk die weliswaar geen parkeerregulering krijgt, maar waar wel vrijwel alle 'satellietlocaties' voor parkeerplaatsen gepland zijn, Zuid II, kwam een reactie van Molenpadbewoner Jord Jansen. "Er zijn 222 plekken gepland, waarvoor alle groen en onder meer een stukje UNESCO Werelderfgoed moet worden opgeofferd. En dat terwijl deze plekken veel verder liggen dan de norm van 100 meter", betoogde hij. Ook deze bewoners voelen zich niet gehoord in de participatie. En erger nog, volgens Jansen, van het 29 pagina's tellende burgerinitiatief met alternatieven voor de geplande satellietlocaties is slechts één plaatje als bijlage bij de discussienota opgenomen, en dat geeft een verkeerd beeld. Niet met opzet, gaf de Lange aan. Hij staat juist erg open voor de suggesties voor alternatieven.

Wordt vervolgd

De raadsleden gaven daarna aan overwegend tevreden te zijn dat er - eindelijk - maatregelen komen tegen de parkeerproblemen. Ze hadden nog wel vragen en suggesties. Bijvoorbeeld om het aanleggen van satellietlocaties voor het parkeren uit te stellen en eerst eens te ervaren hoe de regulering in de andere wijken uitpakt. De Lange gaf aan dat hij eerst deze discussie in de raad wilde afwachten. En die is dus middenin de behandeling van de nota geschorst. Wordt vervolgd, op dinsdag 18 december.