De Stadsraad Muiden is, samen met inwoners van Muiden, een petitie gestart tegen de plannen van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht om masten te plaatsen op de Groote Zeesluis en de brug. Deze week wordt er in het centrum huis-aan-huis geflyerd.

Bewoners worden opgeroepen om de petitie 'Spaar de Sluis', die de komst van de 22 masten met 15 camera's en 29 luidsprekers tegen moet houden, te tekenen. Op de flyer staan hiervoor tal van argumenten opgesomd. Volgens de opstellers is het een onacceptabele aantasting van de Groote Zeesluis als rijksmonument. Ook wordt gevreesd voor langere wachttijden voor de scheepvaart en een inbreuk op de privacy.

Bij diverse ondernemers en horeca in de stad liggen lijsten waarop de bewoners hun handtekening kunnen zetten. De petitie wordt vervolgens aangeboden aan zowel het college van Gooise Meren als het waterschap zelf. De camera's en luidsprekers komen er om in de winter automatische bediening op afstand mogelijk te maken. 

Plannen voor Muiden staan niet op zichzelf

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) kan nog niet precies zeggen hoeveel masten er komen, maar verwacht wel dat het er minder dan de genoemde 22 stuks zijn. De masten zijn de enige manier om voldoende camera's en luidsprekers te kunnen plaatsen. En die zijn weer nodig om de brug op afstand te kunnen bedienen. De plannen voor Muiden staan niet op zichzelf. Het is onderdeel van een groot masterplan van het waterschap om dit voor het hele gebied dat onder haar valt door te voeren. Volgens een woordvoerder past het op afstand bedienen van sluizen en bruggen in de visie voor de toekomst. Het is doelmatiger en veiliger.

Er zouden verschillende redenen voor zijn en alles is zorgvuldig afgewogen: veiligheid dus, maar ook kosten vandalisme en beleving. "Op rustige momenten zijn sluis en brug op afstand te bedienen, lokale bediening blijft aanwezig voor andere momenten." Hoeveel masten er komen en hoe het er uiteindelijk uit gaat zien is nog niet bekend. De plannen zitten nu nog in de ontwerpfase.

Waterschap vertrouwt op goede afloop

Eind november is er een voorlichtingsavond geweest voor bewoners en de ideeën die daar zijn geopperd worden in ieder geval meegenomen, zo laat het waterschap weten. "We willen in gesprek blijven met bewoners en betrokkenen. We staan open voor alle vragen en suggesties. We zijn natuurlijk vooral benieuwd naar tips en ideeën die ons helpen om de objecten voor het op afstand bedienen op een geschikte manier in te passen in de historische omgeving."

Het besluit om de brug brug en sluis op afstand te bedienen is genomen en wordt ook niet meer teruggedraaid.

De petitie die gestart is door bewoners en de Stadsraad Muiden toont volgens de woordvoerder de betrokkenheid van de inwoners aan. "Het waterschap heeft er alle vertrouwen in dat het goedkomt. Het besluit om de brug brug en sluis op afstand te bedienen is genomen en wordt ook niet meer teruggedraaid. In november zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de elektrische installatie en het plaatsen van de afstandsbediening van start gegaan. De verwachting is dat de werkzaamheden, zodra de toestemming van de gemeente binnen is om de masten te plaatsen, in februari en maart verdergaat. Het daadwerkelijk op afstand bedienen zal op zijn vroegst in de winter van 2019/2020 van start gaan."

Aandacht voor monumentaal karakter

De gemeente gaat zoals gezegd binnenkort het gesprek aan met AGV. "Het college van burgemeester en wethouders heeft daarbij twee belangrijke aandachtspunten: het monumentale karakter van de Groote Zeesluis en de veiligheid. Dat laatste aspect is met name door het incident in Zaandam bijzonder actueel geworden. Wat betreft het monumentale karakter wacht het college ook op een advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. AGV zal voor aanpassingen een omgevingsvergunning bij de gemeente moeten aanvragen," aldus de woordvoerder van de gemeente.