Het is best gezellig tijdens het feestje ter gelegenheid van de sloop van de Kostverlorenflat in 2015. En het wordt nog veel lolliger wanneer voormalig wethouder Eijking en directeur Kunst van Ymere laten weten dat er geen hoogbouw meer terugkomt op de plek. De bewoners zijn aangenaam verrast.

Eerste schetsen

Maar het mag niet zo zijn. Een half jaar later verschijnen de eerste schetsen en dan blijkt er van de belofte niks over. Twee kolossen van gebouwen met elk zes verdiepingen en een complex met zeven etages met koopappartementen op winkelcentrum Hogeweij, dat van zichzelf al de hoogte heeft van twee verdiepingen. Het begrip grondgebonden wordt wel heel erg aangetast, vinden de bewoners. Zij voelen zich beduveld. 

Na diverse informatieavonden kwam vorige week in een update van de bouwplannen het finale aanbod van Ymere naar buiten: twee gebouwen van elk vijf verdiepingen voor 66 sociale huurwoningen op de plek van de flat en op het dak van het winkelcentrum een gebouw van vijf verdiepingen met koopappartementen. De hoogte van de twee losstaande gebouwen wordt 17 meter en van het appartementencomplex 22 meter. Het is een plan waar de gemeente zich in kan vinden, zo blijkt uit de notitie. Deze bouwhoogten voldoen namelijk aan de, zoals dat wordt genoemd, 'vastgestelde kaders' en bovendien is de gemeente blij dat er eindelijk weer eens sociale huurwoningen worden gebouwd. Niks mis mee, meent het dagelijks bestuur.


Dit plan werd vorig jaar juni gepresenteerd. Inmiddels is er één verdieping vanaf.

Onacceptabel

Voor de bewoners is dit plan echter onacceptabel. Ze zijn al, zij het schoorvoetend, akkoord gegaan met vier woonlagen, maar die vijfde etage is hen veel te gortig, zo blijkt uit een reactie die eind vorige week naar de gemeente is gestuurd. Er deugt veel niet aan, te beginnen met het aantal sociale huurwoningen.

Dynamisch evenwicht

Volgens de omwonenden zijn er 'prestatie-afspraken' gemaakt volgens welke er een 'dynamisch evenwicht' moet zijn tussen het aantal sociale huurwoningen dat door Ymere wordt verkocht tussen 2017 en 2020 en het aantal nieuwe huurwoningen. Dit aantal is, stellen de bewoners, veertig.

'Ymere speelt mooi weer (zoals u wilt vals spel)'

"In de prestatie-afspraken is vastgelegd dat dit dynamisch evenwicht in de planperiode 2017-2020 wordt bereikt, als Ymere 40 sociale huurwoningen realiseert en 40 sociale huurwoningen verkoopt." Met veertig kunnen de bewoners prima leven, maar het dreigen er nu 66 te worden. De bewoners geven aan te weten waar de angel zit: dit is wisselgeld op de toekomst.

Verlies compenseren

"Wij begrijpen dat de gemeente daar graag in meegaat, omdat de sociale voorraad in Weesp daardoor toeneemt. Ook veronderstellen we dat het voor Ymere bedrijfseconomisch gunstiger is om meer woningen op deze locatie te bouwen. Maar waarom wilde Ymere dan in de prestatie-afspraken per sé vasthouden aan een gelijkblijvende sociale voorraad? Wij kunnen maar één reden bedenken: Ymere heeft al plannen klaar liggen om na 2020 de sociale voorraad te verlagen door een aantal sociale huurwoningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw van koopwoningen en/of huurwoningen met een middenhuur. Ymere speelt mooi weer (zo u wilt, vals spel) richting de gemeenteraad. Het lijkt, dat de sociale voorraad wordt vergroot, maar na 2020 zal blijken dat die 26 extra woningen gebouwd zijn om het verlies aan sociale huurwoningen in de volgende planperiode te compenseren."

'Voor de raad zouden 66 woningen aan de Kostverlorenlocatie niet heilig hoeven zijn'

De bewoners hopen dat de gemeente inziet dat dit niet deugt. "Voor de raad zouden 66 woningen op de Kostverlorenlocatie dus niet heilig hoeven te zijn."

Oplossing

Maar ze willen best meedenken in een oplossing voor meer dan veertig sociale woningen en die is dat meer ruimte van het beschikbare oppervlakte wordt bebouwd met woongebouwen dan nu is voorzien. "Omdat de nieuwbouw aan drie zijden wordt omgeven door 2- of 3-laagse woningbouw vinden wij een combinatie van 2-, 3- en 4-hoog op deze locatie architectonisch meer passend. Uitgaande van de grootte van het bouwvlak dat in het concept-plan van Ymere is gehanteerd, is deze wens van de omwonenden realiseerbaar, ook als er meer dan 40 woningen worden gebouwd."


Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van de sloop van de Kostverlorenflat was het gezellig en dat werd het nog meer toen bekend werd gemaakt dat er alleen nog grondgebonden woningen gebouwd zouden worden. De plannen liggen nu anders.

Woontoren

Ook met de woontoren op het winkelcentrum is het nog niet gedaan. De bewoners menen dat Ymere, om dit project voor elkaar te krijgen, de gemeenteraad en omwonden onjuist heeft voorgelicht om op het gewenste aantal te komen. Een lang verhaal kort: de bewoners begrijpen werkelijk niet waarom de gemeente lijkt mee te gaan in de plannen van Ymere die aan meerdere kanten rammelen en die zelfs richting illegaal gaan, menen de bewoners.

'Door voor koopwoningen te kiezen is Ymere een commerciële projectontwikkelaar'

"Omdat Ymere hier geen koopwoningen mag (laten) bouwen, hadden Ymere en de gemeente ook kunnen kiezen voor het bouwen van woningen met een middenhuur, waar in Weesp ook een aanzienlijke behoefte aan bestaat. Maar daar is niet voor gekozen. Door voor koopwoningen te kiezen is Ymere voor dit deel van de Kostverlorenlocatie een commerciële projectontwikkelaar. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld, verkoopt Ymere de grond met het toegestane bouwvolume. Maar waarom zou de gemeente Ymere als projectontwikkelaar bevoordelen door meer bouwlagen toe te voegen dan door de raad in de ruimtelijke kaders is vastgelegd?"
Alles bij elkaar hopen de bewoners dat het dagelijks bestuur van de gemeente tot inkeer komt.

Geen draagvlak

"Het huidige plan heeft absoluut geen draagvlak bij omwonenden en met deze 'neutrale' opstelling heeft het college een kans gemist om een breder draagvlak voor het woningbouwplan te creëren. Ymere beweegt niet en als ook de gemeente niet zoekt naar mogelijkheden om aan de wensen van omwonenden tegemoet te komen, leidt dit tot een patstelling en 200 ontevreden Weesper huishoudens. Maar gelukkig is er nog een gemeenteraad, die een positieve wending aan dit voor omwonenden deprimerende verhaal kan geven", hopen de bewoners.